Pages

Saturday, December 19, 2009

Kisah Keajaiban Doa Pengasih

Doa Pengasih ini berkhasiat, orang yang awalnya berniat jahat berkat doa ini bisa berubah menjadi kasihan dan memberi hadiah. Doa Pengasih ini dikenal sebagai Hirz Imam Ali Ridha (sa). Doa ini dikenal dengan nama Ruq`atul Jayb, yakni doa ini ditulis di kertai lalu disimpan di dalam saku dan dibawa saat akan menghadapi orang yang berniat jahat. Berikut ini kisah keajaibannya:

Dikisahkan oleh Abush-Shilah Al-Harawi: Ketika Imam Ali Ar-Ridha (sa) sedang berada di rumahnya datanglah utusan dari Al-Makmun, penguasa saat itu. Utusan itu masuk dan berkata kepada Imam Ali Ar-Ridha (sa), penuhi undangan peminpin kita! Imam menjawab: Wahai Abu Shilah, ia tidak mengundangkanku sekarang ini kecuali untuk menjerumuskan aku ke dalam bahaya; demi Allah, ia tidak akan mampu memperlakukan aku dengan apa yang tidak aku sukai berkat kalimat-kalimat yang diwariskan dari kakekku Rasulullah saw.

Ketika Imam mendatangi Al-Makmun bersama utusannya, dan memasuki pintunya beliau memandangnya sambil membaca Hirz ini. Ketika Imam berada di hadapannya, Al-Makmun memandangnya dan berkata: Wahai Abal Hasan, sungguh aku telah diperintahkan untuk memberi kamu seratus ribu dirham, dan tulislah semua kebutuhan keluargamu! Ketika Imam meninggalkan rumahnya, Al-Makmun memandangnya dari belakang dan berkata: Aku berkehendak dan Allah berkehendak, dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti kebaikan.
Al-Makmun yang awalnya berniat jahat, berkat doa ini hatinya berubah menjadi iba dan memberi hadiah.
(Al-Bâqiyâtush Shâlihât Mafatihul Jinan, bab 5: 435)

Doa Pengasih ini klik di sini

Catatan:
Imam Ali Ar-Ridha (sa) adalah salah seorang cucu Rasulullah saw, yaitu putera Musa Al-Kazhim bin Ja’far Ash-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib (sa) suami Fatimah Az-Zahra’ puteri Rasulullah saw.

Wassalam
Syamsuri Rifai

No comments:

Followers