Pages

Monday, July 18, 2011

Ketika Kekuasaan Dijalankan atas Saran Perempuan

Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berkata: Akan datang suatu masa ketika orang yang didekatkan oleh para penguasa hanyalah mereka yang pandai memfitnah orang lain; yang diterima ucapannya hanyalah mereka yang menyimpang dari agama, dan yang

dianggap bodoh ialah mereka yang mengatakan kebenaran. Pada masa seperti itu sedekah akan dianggap sebagai kerugian, bantuan sanak-kerabat hanyalah sebagai alat pamer, dan beribadat kepada Allah sebagai perbuatan “sok alim”. Pada saat itu kekuasaan negeri dijalankan berdasarkan saran-saran kaum perempuan, kepemimpinan anak-anak dan perencanaan kaum banci. (Syarah Nahjul Balaghah III Syeikh Muhammad Abduh)

No comments:

Followers