Pages

Thursday, August 11, 2011

Audio dalam Video: Doa Hari ke 12 Ramadhan

Ya Allah, hiasi aku di dalamnya dengan pengampunan dan kesucian, bungkuslah aku di dalamnya dengan pakaian qana’ah dan rasa cukup, bawalah aku di dalamnya pada keadilan dan keseimbangan, berikan padaku di dalamnya rasa aman dari apa yang kutakutkan, dengan penjagaan-Mu wahai Yang Menjaga orang-orang yang ketakutan.(Mafâtihul Jinân: bab 2, pasal 3)

Teks arab dan transliterasi arab-latin, akses:
http://tokoku99.com/product-islami/artikel-islami/623-doa-hari-ke-12-ramadhan-.html

Audio dalam Video: Doa Hari ke 12 RamadhanAudio dalam video yang sejenis, akses di sini

No comments:

Followers