Pages

Monday, August 15, 2011

Audio dalam Video: Doa Hari ke 16 Ramadhan

Ya Allah, bimbinglah daku di dalamnya untuk meniru orang-orang yang berbuat kesalehan. Jauhkan daku di dalamnya dari berteman dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Kemba¬likan daku di dalamnya dengan rahmat-Mu ke dalam kediaman yang abadi dengan ilahiyat-Mu wahai Tuhan semesta alam.
(Mafâtihul Jinân: bab 2, pasal 3)

Teks arab dan transliterasi arab-latin, akses di sini
Wassalam
Syamsuri Rifai
http://syamsuri149.wordpress.com


No comments:

Followers