Pages

Sunday, January 22, 2012

Doa Fatimah Az-Zahra’ (sa) Pagi dan Sore

Sayyidah Fatimah Az-Zahra’ (sa) adalah puteri tercinta Nabi SAW. Dialah Qurrata ‘aynir Rasûl (penyejuk hati Rasul), Hawrâ’ insiyyah (bidadari dalam wujud manusia).

Ketika ia diuji oleh Tuhannya dengan musibat dan derita, ia merintih di hadapan Kekasihnya Allah SWT. Deritanya sebagaimana terungkap dalam syairnya:
“Sekiranya musibat itu menimpa pada siang, siang akan berubah menjadi malam yang gulita.” Dimanakah ia mengadukan segala deritanya? Dimanakah ia mendapatkan kedamaian di tengah prahara di zamannya? Dimanakah ia melabuhkan hatinya yang hancur?”

Siti Aisyah istri Nabi SAW pernah bercerita: “Tidak ada orang yang paling mirip Rasulullah SAW dalam cara bicaranya, berjalan dan duduknya seperti Fatimah. Bila Fatimah datang, Rasulullah SAW menyambutnya dengan berdiri. Ia memegang tangan Fatimah dan menciumnya. Lalu didudukkannya di tempat duduknya.” (Shahih at-Turmidzi 2: 315; Mustadrak Shahihhain 3: 154)

Dari ayahnya ia belajar bahwa ia hanya menemukan ketenteraman dalam ibadah, dalam zikir dan doa. Berikut ini di antara doa yang diajarkan ayahnya kepadanya:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

Wahai Yang Hidup dan Kekal, aku memohon pertolongan dengan rahmat-Mu. Perbaiki semua urusanku, dan jangan Kaubiarkan diriku menguasaiku.

Wahai Yang Hidup dan Kekal, aku memohon pertolongan dengan rahmat-Mu. Jangan Kauserahkan aku pada diriku sekejap matapun, dan perbaiki semua urusanku, dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih dari semua yang mengasihi.


Teks arab dan transliterasi arab-latin doa ini copy dari sini

FREE DOWNLOAD DOA-DOA PILIHAN
AMALAN PRAKTIS DAN DOA-DOA PILIHAN

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://syamsuri149.wordpress.com

Thursday, January 12, 2012

Penyakit Jiwa: Bangga Diri (‘ujb) dan Peringkatnya

Allah SWT berfirman: “Katakanlah: maukah Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka melakukan perbuatan yang paling baik.” (Al-Kahfi/18: 103-104)

Rasulullah bersabda: “Orang yang bijak adalah ia yang menganggap banyak kebaikan orang walaupun sedikit, dan menganggap sedikit kebaikan dirinya walaupun banyak.” (Mustadrak al-Wasail 1: 132, hadis 184)

Ketika ditanya tentang ‘ujb (bangga diri) yang merusak perbuatan manusia, Imam Ali Ar-Ridha (sa) berkata: “Terdapat beberapa peringkat ‘ujb. Salah satu di antaranya adalah ketika seseorang menghiasi keburukan lalu ia memandangnya sebagai kebaikan dan ia bangga diri bahwa ia telah melakukan kebaikan. Peringkat yang lain, ketika seseorang beriman kepada Allah, lalu mengira bahwa dengan keimanannya ia memberi karunia kepada-Nya; padahal Allah yang memberi karunia kepadanya berupa keimanan.” (Arba’ûna hadîtsan, Imam Khumaini (RA), hadis ke 3)

Uraian tentang Penyakit Jiwa ini dan bahayanya, klik di sini

Saturday, January 7, 2012

Penyakit Jiwa: Dengki dan Penyebabnya

Apa sebenarnya dengki (hasad)? Dan Apa pula penyebabnya? Perlu kita ketahui dengki berdampak fatal dalam kehidupan manusia.

Dengki (Hasad) adalah kondisi kejiwaan seseorang yang menginginkan hilangnya suatu karunia dari orang yang menjadi sasaran dengki (mahsûd)

Allah SWT berfirman: “…ataukah mereka dengki kepada manusia (lain) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya?” (Quran, surah 4, ayat 54)

Rasulullah saw bersabda bahwa Allah SWT berfirman kepada Musa bin Imran (as):
"Wahai putra Imran, jangan sekali-kali kamu dengki pada manusia karena karunia yang Aku berikan kepada mereka. Jangan memandang mereka dengan pandangan amarah pada mereka. Jangan kamu ikuti prasangka dengki. Sesungguhnya orang yang dengki berarti jengkel pada nikmat-Ku dan menggugat pembagian karunia-Ku yang Aku tetapkan di antara hamba-hamba-Ku. Siapa yang demikian, Aku tidak berhubungan dengannya dan dia tidak berhubungan dengan-Ku." (Arba’ûna hadîtsan: hadis ke 5, hlm 106)

PENYEBAB-PENYEBAB DENGKI
Penyakit dengki berawal dari rasa kesal dan cemburu terhadap orang yang memiliki kelebihan, misalnya: intelektual, spiritual, harta, kedudukan, dan lainnya.
Ulama besar Allamah Al-Majlisi menyatakan ada 7 penyebab utama penyakit dengki, detailnya klik di sini

FREE DOWNLOAD DOA-DOA PILIHAN
AMALAN PRAKTIS DAN DOA-DOA PILIHAN

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://syamsuri149.wordpress.com

Followers