Pages

Thursday, February 26, 2009

Bulan Kelahiran Nabi saw dan amalannya

Kini kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan Rabi’ul Awal, bulan kelahiran Rasulullah saw. 

Menurut riwayat yang umum dikenal oleh kaum muslimin Rasulullah saw dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Kulayni dan Ibnu Mas’ud. Pada tanggal ini sangat dianjurkan melakukan shalat sunnah dua rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun (3 kali). Rakaat kedua, surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlash (3 kali). (Mafâtihul Jinân: 295)

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah saw dilahirkan pada tanggal 17 Rabiul Awal. Riwayat ini masyhur dikalangan ulama Imamiyah, para pengikut Ahlul bait Nabi saw. Dalam riwayatkan ini disebutkan bahwa Rasulullah saw lahir di Mekkah, saat terbit Fajar hari Jum’at 17 Rabi’ul Awal tahun Gajah. Amalan yang sangat dianjurkan pada tanggal ini adalah:
Pertama: Mandi sunnah.
Kedua: Berpuasa
Dalam suatu hadis disebutkan: Sesungguhnya orang yang berpuasa pada hari ini nilainya seperti berpuasa satu tahun.
Ketiga: Berziarah atau membaca kepada Rasulullah saw dari kejauhan. Dari kejauhan artinya dari selain kota Madinah Al-Munawwarah.
Keempat: Berziarah atau membaca doa ziarah kepada Imam Ali bin Abi Thalib (sa) sebagaimana doa yang dibaca oleh Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa).
Kelima: Melakukan shalat sunnah dua rakaat pada pertengahan siang. Setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Qadar (10 kali) dan surat Al-Qadar (10 kali). 
Keenam: Setiap muslim hendaknya mengagungkan hari ini, bersedekah, memberikan kebaikan dan membahagiakan kaum mukminin. 
(Mafâtiful Jinân: 296)

Dalam kitab Mafâtihul Jinân: 319 disebutkan bahwa dalam kitabnya Zâdul Ma’âd Allamah Al-Majlisi meriwayat bahwa pada tanggal 17 Rabi’ul Awal sangat dianjurkan berziarah atau membaca doa ziarah kepada Nabi saw dari kejauhan (ziarah minal bu’di). Sebelum ziarah atau membaca doa ziarah dari kejauhan dianjurkan mandi sunnah, dan menghadirkan diri seolah-seolah berada di dekat kuburan Nabi saw, lalu membaca doa ziarah kepada Rasulullah saw yakni doa ziarah dari kejauhan, dari selain kota Madinah Al-Makarramah. Berikut ini petikan sebagian doa Ziarah kepada Nabi saw dari kejauhan :

Salam atasmu, ya Rasulallah
Salam atasmu, duhai nabi Allah
Salam atasmu, duhai pilihan Allah
Salam atasmu, duhai rahmat Allah
Salam atasmu, duhai pilihan Allah
Salam atasmu, duhai kekasih Allah
Salam atasmu, ya Najiballah
Salam atasmu, wahai penutup para nabi
Salam atasmu, wahai penghulu para rasul

Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisi-Mu maghfirah, rahmat dan rizki yang luas, yang baik dan bermanfaat sebagaimana yang telah Kau anugerahkan kepada orang yang datang kepada Nabi-Mu Muhammad saw ketika beliau hidup, lalu ia mengakui dosa-dosanya dan Rasul-Mu (semoga shalawat tercurahkan kepadanya dan Ahlul baitnya) memohonkan ampunan baginya, lalu Engkau mengampuninya dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi.

Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sampaikan salam dan hormatku kepada ruh Nabi-Mu Muhammad dan keluarganya saat ini dan setiap saat. Ya Rasulallah, semoga salam, rahmat dan keberkahan Allah senantiasa tercurahkan kepadamu. Dan semoga Allah tidak menjadikan salam ini sebagai salamku yang terakhir padamu.

Bagi yang berminat doa ziarah ini secara lengkap berikut tek arab, teks bacaan latin dan terjemahannya, bias mendowloadnya di bagian File Milis berikut ini:

Wassalam
Syamsuri Rifai

Pesantren Alam Maya
Macam2 shalat sunnah, doa-doa pilihan, dan artikel2 Islami:

Milis:

Jaringan Pendukung:
Mari kita perluas jaringan dan persahabatan:

Mari bergabung di Group Pecinta Keluarga Bahagia:

Tuesday, February 24, 2009

Cemburu Allah swt pada hamba-Nya

Allah swt mencintai hamba-Nya. Karenanya Ia punya rasa cemburu kepadanya. Dalam ilmu akhlak rasa cemburu ini dikenal dengan istilah Ghirah. Ghirah termasuk salah satu ciri cinta. Maksudnya, Allah swt ingin supaya hamba-Nya mencintai-Nya, tidak mencintai selain-Nya, dan tidak mengizinkan hatinya diisi dengan kecintaan kepada selain-Nya.

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa nabi Musa (as) pernah bermunajat:
Duhai Tuhanku, aku tuluskan cintaku untuk-Mu, dan aku bersihkan hatiku dari selain-Mu.
Kepada Musa (as) yang sangat mencintai keluarganya Allah swt berfirman: “Cabutlah kecintaan kepada keluarga dari hatimu, kalau memang kamu cinta kepada-Ku dengan tulus.” (Biharul Anwar 83: 236)

Imam Husein bin Ali (sa) pernah berdoa:
Engkaulah yang menghilangkan kecintaan kepada selain-Mu dari hati para kekasih-Mu, sehingga mereka tidak menyukai selain-Mu.
Tuhan,
Apa yang akan didapati oleh seorang yang kehilangan-Mu?
Apa yang akan dirasakan oleh seorang yang mendapatkan-Mu?
Sungguh rugi orang yang mengganti-Mu.
(Biharul Anwar 97: 227)

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://syamsuri149.wordpress.com
http://shalatdoa.blogspot.com
http://islampraktis.wordpress.com
http://tafsirtematis.wordpress.com

Milis
http://groups.google.com/group/keluarga-bahagia
http://groups.yahoo.com/group/Shalat-Doa
http://groups.google.co.id/group/feng-shui-islami


Sunday, February 22, 2009

Shalat Tasbih

Shalat tasbih dikenal dengan nama Shalat Ja’far Ath-Thayyar (ra). Keutamaan yang terpenting dari shalat ini adalah untuk pengampunan dosa-dosa besar. Waktu melakukannya yang paling utama adalah permulaan siang pada hari Jum’at.

Shalat ini dilakukan sebanyak 4 (empat) rakaat, dua kali salam. Pada rakaat pertama membaca: Surat Fatihah dan Surat Az-Zalzalah; rakaat kedua: Surat Fatihah dan Surat Al-’Adiyat. Rakaat pertama (pada shalat yang kedua) membaca: Surat Fatihah dan Surat An-Nashr; rakaat kedua membaca: Surat Fatihah dan Surat Al-Ikhlash. Dan setiap rakaat sebelum ruku’, setelah membaca Surat Al-Qur’an tersebut, membaca Tasbih sebayak 15 kali, yaitu:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَاِلَهَ اِلاَّاللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ
Subhânallâh walhamdulillâh wa lâilâha illallâh wallâhu akbar

Tasbih ini juga dibaca sebanyak 10 kali pada setiap rukuk, i’tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk untuk berdiri. Sehingga dalam 4 rakaat berjumlah 300 tasbih.

Dalam sujud yang terakhir setelah membaca tasbih tersebut hendaknya membaca:

Subhâna Man labisal ‘izza wal waqâr, Subhâna Man ta’aththafa bil majdi wa takarram bihi, Subhâna Man lâ yanbaghit tasbîhu illâ lahu, Subhâna Man ahshâ kulla syay-in ‘ilmuhu, Subhâna Dzil manni wan ni’ami, Subhâna Dzil qudrati wal karâm.

Allâhumma innî as-aluka bi-ma’âqidil ‘izzi min ‘Arsyik(a), wa muntahar rahmati min kitâbika, wasmikal a’zhami wa kalimâtikat tâmmah allatî tammat shidqan wa ‘adlâ, shalli ‘alâ Muhammadin wa Ahli baytihi waf’al bî kadzâ wa kadzâ.

Maha Suci Yang Memakai pakaian kehormatan dan keagungan. Maha Suci Yang Memakai busana kemuliaan. Maha Suci Yang tidak layak pensucian kecuali pada-Nya. Maha Suci yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Maha Suci Yang Memiliki semua karunia dan kenikmatan. Maha Suci Yang Memiliki kekuasan dan kemuliaan.

Ya Allah, aku memohon pada-Mu dengan keagungan ‘arasy-Mu, puncak rahmat kitab-Mu, nama-Mu yang agung, dan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna yang mencakup kebenaran dan keadilan, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, dan lakukan padaku … (sampaikan hajat Anda).

Setelah salam angkatlah tangan Anda sambil membaca doa berikut, masing-masing semampu Anda tidak bernafas:

1. Ya Rabbi ya Rabbi
2. Ya Rabbâhu ya Rabbâhu
3. Ya Rabbi ya Rabbi
4. Ya Allâh ya Allâh
5. Ya Hayyu ya Hayyu
6. Ya Rahîm ya Rahîm

Kemudian membaca asma Allah swt berikut, masing-masing (7 kali):
1. Ya Ramânu yâ Rahmân
2. Yâ Arhamar râhimîn

Kemudian membaca doa berikut:

Allâhumma innî aftatihul qawla bihamdika, wa anthiqu bits-tsanâi ‘alayka, wa amjiduka walâ ghâyata limadhika wa atsnâ ‘alayka, wa man yablaghu ghâyata tsanâika wa amaddu majdaka, wa innî likhalîqatika kunhu ma’rifati majdika. Wa ayyu zamanin lam takun mamdûhan bifadhlika, ‘awwâdan ‘alal mudznibîna bihilmika. Takhlufu sukkânu ardhika ‘an thâ’atika fakunta ‘alayhim ‘athûfan bijûdika, jawwâdan bi- fadhlika, ‘awwâdan bikarâmika, yâ lâilâha illâ Antal Mannânu Dzul jalâli wal ikrâm.

Ya Allah, aku memulai ucapanku dengan puji-Mu, bicaraku dengan puja-Mu, dan aku memuliakan-Mu. Tak akan berakhir puja dan puji-Mu. Aku memuji-Mu dan orang yang mencapai puncak pujian-Mu tak akan berhenti memuliakan-Mu, sementara aku adalah makhluk-Mu, mengenal kemuliaan-Mu. Sampai kapan pun Engkau selalu dipuji dengan karunia-Mu, disifati dengan kemuliaan-Mu, menjadi tempat kembali orang-orang yang berdosa dengan kebijaksaan-Mu. Walaupun penghuni bumi menyimpang dari ketaatan pada-Mu, tetapi Engkau tetap menyayangi mereka dengan kedermawanan-Mu, Engkau terima kedatangan mereka dengan kemuliaan-Mu, wahai yang tiada Tuhan kecuali Engkau Yang Maha Memberi karunia, Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan. (Mafâtihul Jinan, bab 1: 46)

Wassalam
Syamsuri Rifai

Pesantren Alam Maya
Macam2 shalat sunnah, doa-doa pilihan, dan artikel2 Islami:
http://syamsuri149.wordpress.com
http://shalatdoa.blogspot.com
Amalan praktis, Doa2 harian dan bulanan:
http://islampraktis.wordpress.com
Tafsir tematik, Asbabun Nuzul, hadis2 pilihan, keutamaan surat2 Al-Qur’an:
http://tafsirtematis.wordpress.com
Amalan Praktis, Adab2 dan doa2 haji dan umroh, serta artikel2 tentangnya:
http://almushthafa.blogspot.com

Milis:
http://groups.google.com/group/keluarga-bahagia
http://groups.yahoo.com/group/Shalat-Doa
http://groups.google.co.id/group/feng-shui-islami

Jaringan Pendukung:
http://syamsuri149.multiply.com
http://profiles.friendster.com/syamrifai
Mari kita perluas jaringan dan persahabatan:
http://id-id.facebook.com/people/Syamsuri_Rifai/1071108775

Mari bergabung di Group Pecinta Keluarga Bahagia:
http://www.facebook.com/group.php?gid=37020211895

Thursday, February 19, 2009

Keutamaan shalawat dalam Al-Hadis

Bershalawat kepada Rasulullah saw dan Ahlul baitnya (sa) memiliki banyak keutamaan bagi kita di dunia dan akhirat. Keutamaannya antara lainnya:

Pertama:
Rasulullah saw bersabda:

“Pada hari kiamat aku akan berada di dekat timbangan. Barangsiapa yang berat amal buruknya di atas amal baiknya, aku akan menutupnya dengan shalawat kepadaku sehingga amal baiknya lebih berat karena shalawat.” (Al-Bihar 7/304/72)

Kedua:
Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa yang bershalawat kepadaku tiga kali setiap hari dan tiga kali setiap malam, karena cinta dan rindu kepadaku, maka Allah azza wa jalla berhak mengampuni dosa-dosanya pada malam itu dan hari itu.” (Ad-Da’awat Ar-Rawandi: 89, bab 224, hadis ke 226)

Ketiga:
Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa yang bershalawat kepadaku ketika akan membaca Al-Qur’an, malaikat akan selalu memohonkan ampunan baginya selama namaku berada dalam kitab itu.” (Al-Bihar 94/71/65)

Keempat:
Rasulullah saw bersabda:
“Pada suatu malam aku diperjalankan untuk mi’raj ke langit, lalu aku melihat malaikat yang mempunyai seribu tangan, dan setiap tangan mempunyai seribu jari-jemari. Malaikat itu menghitung dengan jari-jemarinya, lalu aku bertanya kepada Jibril: Siapakah malaikat itu dan apa yang sedang dihitungnya? Jibril menjawab: Dia adalah malaikat yang ditugaskan untuk menghitung setiap tetesan hujan, ia menghafal setiap tetesan hujan yang diturunkan dari langit ke bumi.

Kemudian aku bertanya kepada malaikat itu: Apakah kamu mengetahui berapa tetesan hujan yang diturunkan dari langit ke bumi sejak Allah menciptakan dunia?
Ia menjawab: Ya Rasulallah, demi Allah yang mengutusmu membawa kebenaran kepada makhluk-Nya, aku tidak hanya mengetahui setiap tetesan hujan yang turun dari langit ke bumi, tetapi aku juga mengetahui secara rinci berapa jumlah tetesan hujan yang jatuh di lautan, di daratan, di bangunan, di kebun, di tanah yang bergaram, dan yang jatuh di kuburan.

Kemudian Rasulullah saw bersabda: Aku kagum terhadap kemampuan hafalan dan ingatanmu dalam perhitungan itu.

Kemudian malaikat itu berkata: Ya Rasulallah, ada yang tak sanggup aku menghafal dan mengingatnya dengan perhitungan tangan dan jari-jemariku ini.
Rasulullah saw bertanya: Perhitungan apakah itu?
Ia menjawab: ketika suatu kaum dari ummatmu menghadiri suatu majlis, lalu namamu disebutkan di majlis itu, kemudian mereka bershalawat kepadamu. Pahala shalawat mereka itulah yang tak sanggup aku menghitungnya.” (Al-Mustadrah Syeikh An-Nuri, jilid 5: 355, hadis ke 72)

Kelima:
Rasulullah saw bersabda:
“Sebagaimana orang bermimpi, aku juga pernah bermimpi pamanku Hamzah bin Abdullah dan saudaraku Ja’far Ath-Thayyar. Mereka memegang tempat makanan yang berisi buah pidara lalu mereka memakannya tak lama kemudian buah pidara itu berubah menjadi buah anggur, lalu mereka memakannya tak lama kemudian buah anggur itu berubah menjadi buah kurma yang masih segar. Saat mereka memakan buah kurma itu tak lama segera aku mendekati mereka dan bertanya kepada mereka: Demi ayahku jadi tebusan kalian, amal apa yang paling utama yang kalian dapatkan? Mereka menjawab: Demi ayahku dan ibuku jadi tebusanmu, kami mendapatkan amal yang paling utama adalah shalawat kepadamu, memberi minuman, dan cinta kepada Ali bin Abi Thalib (sa).” (Ad-Da’awat Ar-Rawandi, hlm 90, bab 224, hadis ke 227)

Keenam:
Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata:
“Tidak ada sesuatu amal pun yang lebih berat dalam timbangan daripada shalawat kepada Nabi dan keluarganya. Sungguh akan ada seseorang ketika amalnya diletakkan di timbangan amal, timbangan amalnya miring, kemudian Nabi saw mengeluarkan pahala shalawat untuknya dan meletakkan pada timbangannya, maka beruntunglah ia dengan shalawat itu.” (Al-Kafi, jilid 2, halaman 494)

Ketujuh:
Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:
“Barangsiapa yang tidak sanggup menutupi dosa-dosanya, maka perbanyaklah bershalawat kepada Muhammad dan keluarganya, karena shalawat itu benar-benar dapat menghancurkan dosa-dosa.” (Al-Bihar 94/ 47/2, 94/63/52)

Kedelapan:
Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:
“Ketika nama Nabi saw disebutkan, maka perbanyaklah bershalawat kepadanya, karena orang yang membaca shalawat kepada Nabi saw satu kali, seribu barisan malaikat bershalawat padanya seribu kali, dan belum ada sesuatupun yang kekal dari ciptaan Allah kecuali shalawat kepada hamba-Nya karena shalawat Allah dan shalawat para malaikat-Nya kepadanya. Orang yang tidak mencintai shalawat, ia adalah orang jahil dan tertipudaya, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya serta Ahlul baitnya berlepas diri darinya.” (Al-Kafi 2: 492)

Syeikh Abbas Al-Qumi mengatakan bahwa Syeikh Shaduq (ra) meriwayatkan dalam kitabnya Ma’anil Akhbar: Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) menjelaskan tentang makna firman Allah saw, “Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi…: Shalawat dari Allah azza wa jalla adalah rahmat, shalawat dari malaikat adalah pensucian, dan shalawat dari manusia adalah doa.” (Ma’anil akhbar: 368)

Dalam kitab yang sama diriwayatkan bahwa perawi hadis ini bertanya: Bagaimana cara kami bershalawat kepada Muhammad dan keluarganya? Beliau menjawab:

صلوات الله وصلوات ملائكته وانبيائه ورسله وجميع خلقه على محمّد وآل محمّد والسلام عليه وعليهم ورحمه الله وبركاته
“Semoga shalawat Allah, para malaikat-Nya, para nabi-Nya, para rasul-Nya dan seluruh makhluk-Nya senantiasa tercurahkan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah senantiasa tercurahkan kepadanya dan kepada mereka.”

Aku bertanya: Apa pahala bagi orang yang bershalawat kepada Nabi dan keluarganya dengan shalawat ini? Beliau menjawab: “Ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti keadaan bayi yang baru lahir dari ibunya.” (Ma’anil akhbar: 368)

Kesembilan:
Syeikh Al-Kulaini meriwayatkan di akhir shalawat yang dibaca setiap waktu Ashar pada hari Jum’at:
اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد الاوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته
“Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, para washi yang diridhai, dengan shalawat-Mu yang paling utama, berkahi mereka dengan keberkahan-Mu yang paling utama, dan semoga salam dan rahmat serta keberkahan Allah senantiasa tercurahkan kepadanya dan kepada mereka.”

Orang yang membaca shalawat ini tujuh kali, Allah akan membalas baginya setiap hamba satu kebaikan, amalnya pada hari itu akan diterima, dan ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya di antara kedua matanya. (Al-Furu’ Al-Kafi 3: 429)

Kesepuluh:
Dalam suatu hadis disebutkan: “Barangsiapa yang membaca shalawat berikut ini sesudah shalat Fajar dan sesudah shalat Zuhur, ia tidak akan mati sebelum berjumpa dengan Al-Qaim (Imam Mahdi) dari keluarga Nabi saw:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan percepatlah kemenangan mereka .” (Safinah Al-Bihar 5: 170)

Wassalam
Syamsuri Rifai

Pesantren Alam Maya
Macam2 shalat sunnah, doa-doa pilihan, dan artikel2 Islami:
http://syamsuri149.wordpress.com
http://shalatdoa.blogspot.com
Amalan praktis, Doa2 harian dan bulanan:
http://islampraktis.wordpress.com
Tafsir tematik, Asbabun Nuzul, hadis2 pilihan, keutamaan surat2 Al-Qur’an:
http://tafsirtematis.wordpress.com
Amalan Praktis, Adab2 dan doa2 haji dan umroh, serta artikel2 tentangnya:
http://almushthafa.blogspot.com

Milis:
http://groups.google.com/group/keluarga-bahagia
http://groups.yahoo.com/group/Shalat-Doa
http://groups.google.co.id/group/feng-shui-islami

Jaringan Pendukung:
http://syamsuri149.multiply.com
http://profiles.friendster.com/syamrifai
Mari kita perluas jaringan dan persahabatan:
http://id-id.facebook.com/people/Syamsuri_Rifai/1071108775

Mari bergabung di Group Pecinta Keluarga Bahagia:
http://www.facebook.com/group.php?gid=37020211895

Wednesday, February 18, 2009

Info 6 eBooks Gratis

1. Doa Kumail (dilengkapi bacaan tek latin dan terjemahan)
2. Doa Jawsyan Kabir, 1000 Asma Allah (dilengkapi bacaan tek latin dan terjemahan)
3. Doa Cepat Diijabah
4. Doa Ziarah Kubur
5. Antologi Islam
6. Saqifah awal perselisihan umat bab1-bab 15.
Yang berminat silahkan download di bagian FILE milis berikut:

http://groups.google.co.id/group/diskusi-al-islam
http://groups.yahoo.com/group/Islamdiskusi
Cara download: Klik kanan pada nama filenya, kemudian Save Link As..
Tolong informasikan kepada teman2 dan saudara2 kita yg belum belum memilikinya.

Friday, February 13, 2009

Info eBooks Gratis: Antologi Islam

Berkat amal dari saudara kita buku Antologi Islam yang harganya di toko berkisar Rp 90 ribu hingga 100 ribu, kini kita bisa download gratis di bagian FILES milis:

http://groups.google.co.id/group/diskusi-al-islam
http://groups.yahoo.com/group/Islamdiskusi
Cara download: Klik kanan pada nama filenya, kemudian Save Link As..

Kita doakan untuk saudara kita yang menginfakkan eBook ini, sehingga kita dapat mendownloadnya secara gratis. Semoga dia dimudahkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Tolong informasikan kepada teman2 dan saudara2 kita yg belum tahu dan belum memilikinya.

Tuesday, February 10, 2009

Info Penerbitan buku

Kami ucapkan masya Allah, ada di antara anggota Group Pecinta Keluarga Bahagia yang berkeinginan dan menyarankan agar tulisan2 saya yang berserakan di blog2 dan milis2 saya dicetak dan diterbitkan supaya saudara2 kita yang belum memiliki akses ke internet dapat juga membacanya.

Seriring dengan harapan dan keinginan tersebut, kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt ada seorang Ibu dari anggota Group ini yang siap menyediakan sebagian dana utk biaya mencetaknya.

Kami sangat bahagia sekiranya ada Bapak dan Ibu ikut berpartisipasi dalam penerbitan tulisan2 saya yang berserakan di blog2 dan milis2 saya. Penerbitan ini akan dikelola secara professional. Kebelulan ada murid saya yang sudah lama punya usaha bergerak di bidang advertising, ia menyiapkan kantor (di jkt) dan sebagian prangkat untuk penerbitan.
Buku Perdana kami yang akan diterbitkan:
“Kumpulan Shalat, Zikir dan Doa” Panduan Praktis Amalan Keseharian.

Bagi Bapak dan Ibu yang tertarik untuk rencana ini bisa berjumpa dan bergabung dengan tim kami.

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://syamsuri149.wordpress.com
http://shalatdoa.blogspot.com
Amalan praktis, Doa2 harian dan bulanan:
http://islampraktis.wordpress.com
Tafsir tematik, Asbabun Nuzul, hadis2 pilihan, keutamaan surat2 Al-Qur’an:
http://tafsirtematis.wordpress.com
Amalan Praktis, Adab2 dan doa2 haji dan umroh, serta artikel2 tentangnya:
http://almushthafa.blogspot.com

Milis:
http://groups.google.com/group/keluarga-bahagia
http://groups.yahoo.com/group/Shalat-Doa
http://groups.google.co.id/group/feng-shui-islami

Facebook:
http://id-id.facebook.com/people/Syamsuri_Rifai/1071108775

Mari bergabung di Group Pecinta Keluarga Bahagia:
http://www.facebook.com/group.php?gid=37020211895

Followers