Pages

Friday, December 25, 2009

Keutamaan Surat Al-Fatihah

1. Rasulullah SAW bersabda: “Ketika Allah Azza wa Jalla hendak menurunkan surat Al-Fatihah, ayat Kursi, Ali-Imran 18, 26-27, surat dan ayat itu bergelantung di Arasy dan tidak ada hijab dengan Allah. Surat dan ayat itu berkata: Ya Rabbi, Kau akan turunkan kami ke alam dosa dan pada orang yang bermaksiat kepada-Mu, sementara kami bergelantung dengan kesucian-Mu. Allah SWT. berfirman: “Tidak ada seorang pun hamba yang membaca kalian setiap sesudah shalat kecuali Aku karuniakan padanya lingkaran kesucian di tempat ia berada, dan Aku memandangnya dengan mata-Ku yang tersembunyi setiap hari tujuh puluh kali pandangan. Jika tidak, Aku tunaikan baginya setiap hari tujuh puluh hajat yang disertai pengampunan. Jika tidak, Aku melindungi dan menolong-nya dari semua musuhnya. Dan tidak ada yang mengha-langinya untuk masuk ke surga kecuali kematian.” (Tafsir Majmaul Bayan 1/426)

2. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah SWT. berfirman: “Aku membagi surat Al-Fatihah antara Aku dan hamba-Ku, separuh untuk-Ku dan separuh lagi untuk hamba-Ku.
Bagi hamba-Ku ketika ia bermohon dan membaca: Bismillahir Rahmanir Rahim, Allah Azza wa Jalla menyatakan: “Hamba-Ku telah memulai dengan nama-Ku, maka berhaklah Aku untuk menyempurnakan urusannya dan memberikan keberkahan dari sisi-Ku untuk seluruh keadaannya.”

Ketika hamba-Ku membaca: Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin, Allah Jalla jalaluh menyatakan: “Hamba-Ku telah memuji-Ku, mengakui bahwa semua nikmat yang dimilikinya berasal dari sisi-Ku, dan semua bala’ Aku yang menyingkirkan sehingga ia merasakan itu sebagai karunia. Maka, hendaknya kalian saksikan, Aku akan menjamunya dengan kenikmatan akhirat lebih dari kenikmatan dunia yang telah Kuberikan, dan menyingkirkan bala’ akhirat sebagaimana Aku telah menyingkirkan bala’ dunia.”

Ketika hamba-Ku membaca: Ar-Ramânir Rahîm, Allah Jalla jalaluh menyatakan: “Hamba-Ku telah bersaksi bahwa Aku Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalian saksikan, Aku akan melimpahkan rahmat-Ku padanya dan mencurahkan karunia-Ku padanya.”

Ketika hamba-Ku membaca: Maliki yawmiddîn, Allah SWT. menyatakan: Kalian saksikan, sebagaimana ia telah mengakui Aku sebagai Raja pada hari kiamat, Aku akan memberikan kemudahan baginya yaitu amalnya tidak dihisab, dan Aku akan mengampuni semua kesalahannya.”

Ketika hamba-Ku membaca: Iyyâka na’budu wa iyyâka nasta’in, Allah Azza wa Jalla menyatakan: “Dia hanya memohon pertolongan kepada-Ku dan hanya bersandar kepada-Ku. Kalian saksikan, Aku akan menolongnya dalam segala urusannya, Aku akan melindungi-Nya dalam segala deritanya, dan Aku akan memegang tangannya saat ia membutuhkan pertolongan.”

Ketika hamba-Ku membaca: Ihdinash shirâthal mustaqîm ... (sampai akhir surat), Allah Jalla jalaluh menyatakan: Hamba-Ku telah bermohon pada-Ku, Aku pasti mengijabah permohonan hamba-Ku, memberikan apa yang diinginkan, dan menyelamatkannya dari apa yang ditakutkan.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 1/5)

Selengkapnya berikut teks arab, bacaan teks latin dan terjemahannya, dapat didownload di halaman download ebook di:
http://www.alfusalam.web.id
atau di:
http://www.tokoku99.com/product-islami/e-book

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://syamsuri149.wordpress.com

Keutamaan Surat Yasin

1. Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Yasin karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan mengampuni dosanya dan memberinya pahala seperti membaca Al-Qur’an dua belas kali. Jika surat Yasin dibacakan di dekat orang yang sedang sakit, Allah menurunkan untuknya setiap satu huruf sepuluh malaikat. Para malaikat itu berdiri dan berbaris di depannya, memohonkan ampunan untuknya, menyaksikan saat ruhnya dicabut, mengantarkan jezanahnya, bershalawat untuknya, menyaksikan saat penguburannya. Jika surat ini dibacakan saat sakaratul maut atau menjelang sakaratul maut, maka datanglah padanya malaikat Ridhwan penjaga surga dengan membawa minuman dari surga, kemudian meminumkan padanya saat ia masih berada di ranjangnya, setelah minum ia mati dalam keadaan tidak haus, sehingga ia tidak membutuhkan telaga para nabi sampai masuk ke surga dalam keadaan tidak haus.” (Tafsir Nur Ats-tsaqalayn 4: 372).

2. Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang mendatangi pekuburan lalu membaca surat Yasin, maka pada hari itu Allah meringankan siksaan mereka, dan bagi yang membacanya mendapat kebaikan sejumlah penghuni kubur di pekuburan itu.” (Tafsir Nur Ats-tsaqalayn 4: 373).

Selengkapnya berikut teks arab, bacaan teks latin dan terjemahannya, dapat didownload di halaman download ebook di:
http://www.alfusalam.web.id
atau di:
http://www.tokoku99.com/product-islami/e-book

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://syamsuri149.wordpress.com

Saturday, December 19, 2009

Doa Pengasih

Doa Pengasih ini berkhasiat, orang yang awalnya berniat jahat berkat doa ini bisa berubah menjadi kasihan dan memberi hadiah. Doa Pengasih ini dikenal sebagai Hirz Imam Ali Ridha (sa). Doa ini dikenal dengan nama Ruq`atul Jayb, yakni doa ini ditulis di kertai lalu disimpan di dalam saku dan dibawa saat akan menghadapi orang yang berniat jahat. Berikut ini doanya:

Bismillâhir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli `ala Muhammadin wa âli Muhammad

Bismillâhi innî a`ûdzu birrahmâni minka, inkunta taqiyyan aw ghayra taqiyyin. Akhadztu billâhis Samî`il Bashîr `alâ sam`ika wa basharika, la sulthâna laka `alayya, walâ `alâ sam`î wala `alâ basharî, walâ `alâ sya`rî walâ `alâ, walâ `ala lahmî walâ `alâ dâmî, walâ `alâ mukhkhî walâ `alâ `ashabî walâ `alâ `izhâmî, walâ `alâ mâ razaqanî Rabbî. Satartu baynî wa baynaka bisitrin nubuwwatil ladzistatarta anbiyâullâhi bihi min sathawâtil jabâbirati wal farâ`inati Jibrâîlu `an yamînî, wa Mîkâîlu `an yasârî, wa Isrâfîlu `an warâî, wa Muhammadun shallallâhu `alayhi wa âlihi amâmî. Wallâhu muththali`un `alayya yamna`uka minnî wa yamna`usy syaythâna minnî. Allâhumma lâ yaghlibu jahluhu anâtaka an yastafizzanî wa yastakhiffanî. Allâhumma ilayka iltaja’tu, Allâhumma ilayka iltaja’tu, Allâhumma ilayka iltaja’tu.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

Dengan nama Allah, aku memohon perlindungan kepada Yang Maha Pengasih darimu, baik kamu takut atau tidak takut kepada Allah. Aku memohon penjagaan kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat dari bahaya pendengaranmu dan pandanganmu. Engkau tidak memiliki kekuasaan atasku, atas pendengaranku dan pandanganku, rambutku dan kulitku, dagingku dan darahku, otakku dan syarafku serta tulangku, atas hartaku dan rizki yang diberikan oleh Tuhanku kepadaku.

Aku memohon tirai (penjagaan) antara aku dan kamu dengan tirai kenabian. Dengan tirai ini para Nabi Allah memohon perlindungan dari kesombongan orang-orang yang sombong dan Fir’un-Fir’un (para penguasa zalim). Jibril di kananku dan Mikail di kiriku, Israfil di belakangku dan Muhammad saw di depanku. Allah-lah yang akan hadir padaku secara tiba-tiba untuk menjagaku dari kejahatanmu dan kejahatan setan.

Ya Allah, kejahilan dia tidak dapat mengalahkan kehadiran-Mu untuk menakut-nakutiku agar aku lari dan bersembunyi. Ya Allah kepada-Mu aku berlindung, ya Allah kepada-Mu aku berlindung, ya Allah kepada-Mu aku berlindung.
(Al-Bâqiyâtush Shâlihât Mafatihul Jinan, bab 5: 436)

Yang berminat teks arab doa ini, silahkan download di halaman Download di:

Atau di:

Catatan
untuk mengetahui keajaiban, silahkan baca kisah keajaiban doa ini. Agar dapat mempertebal keyakinan terhadap pertolongan dan bantuan Allah swt yang tak terduga oleh pikiran kita. Ingin tahu kisahnya? Klik di sini

Wassalam
Syamsuri Rifai

Kisah Keajaiban Doa Pengasih

Doa Pengasih ini berkhasiat, orang yang awalnya berniat jahat berkat doa ini bisa berubah menjadi kasihan dan memberi hadiah. Doa Pengasih ini dikenal sebagai Hirz Imam Ali Ridha (sa). Doa ini dikenal dengan nama Ruq`atul Jayb, yakni doa ini ditulis di kertai lalu disimpan di dalam saku dan dibawa saat akan menghadapi orang yang berniat jahat. Berikut ini kisah keajaibannya:

Dikisahkan oleh Abush-Shilah Al-Harawi: Ketika Imam Ali Ar-Ridha (sa) sedang berada di rumahnya datanglah utusan dari Al-Makmun, penguasa saat itu. Utusan itu masuk dan berkata kepada Imam Ali Ar-Ridha (sa), penuhi undangan peminpin kita! Imam menjawab: Wahai Abu Shilah, ia tidak mengundangkanku sekarang ini kecuali untuk menjerumuskan aku ke dalam bahaya; demi Allah, ia tidak akan mampu memperlakukan aku dengan apa yang tidak aku sukai berkat kalimat-kalimat yang diwariskan dari kakekku Rasulullah saw.

Ketika Imam mendatangi Al-Makmun bersama utusannya, dan memasuki pintunya beliau memandangnya sambil membaca Hirz ini. Ketika Imam berada di hadapannya, Al-Makmun memandangnya dan berkata: Wahai Abal Hasan, sungguh aku telah diperintahkan untuk memberi kamu seratus ribu dirham, dan tulislah semua kebutuhan keluargamu! Ketika Imam meninggalkan rumahnya, Al-Makmun memandangnya dari belakang dan berkata: Aku berkehendak dan Allah berkehendak, dan apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti kebaikan.
Al-Makmun yang awalnya berniat jahat, berkat doa ini hatinya berubah menjadi iba dan memberi hadiah.
(Al-Bâqiyâtush Shâlihât Mafatihul Jinan, bab 5: 435)

Doa Pengasih ini klik di sini

Catatan:
Imam Ali Ar-Ridha (sa) adalah salah seorang cucu Rasulullah saw, yaitu putera Musa Al-Kazhim bin Ja’far Ash-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib (sa) suami Fatimah Az-Zahra’ puteri Rasulullah saw.

Wassalam
Syamsuri Rifai

Thursday, December 17, 2009

Doa Awal Tahun

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
يَا مُقَلِّبَ اْلقُلُوبِ وَاْلاَبْصَارِ، يَا مُدَبِّرَ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ، يَا مَحَوِّلَ الْحَوْلِ وَاْلاَحْوَالِ، حَوِّلْ حَالَنَا
إِلَى أَحْسَنِ الْحَالِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Bismillahir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad
Yâ Muqallibal qulûbi wal-abshâr, yâ Mudabbiral layli wan-nahâr, yâ
Muhawwilal hawli wal-ahwâl, hawwil hâlanâ ilâ ahsanil hâl.

Wahai Yang Memutarbalikkan hati dan pandangan, wahai Yang Mengatur
malam dan siang, wahai Yang Mengubah daya dan semua keadaan, ubahlah
keadaan kami pada keadaan yang paling baik dengan rahmat-Mu wahai Yang
Paling Pengasih dari semua yang mengasihi.

(Kitab Zadul Ma’ad, Syeikh Allamah Al-Majlisi)

KUMPULAN DOA-DOA PILIHAN
HADIS DAN MUTIARA HIKMAH
AMALAN PRAKTIS DAN DOA-DOA PILIHAN

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://syamsuri149.wordpress.com
http://islampraktis.wordpress.com

Sunday, December 13, 2009

Keutamaan ayat Kursi (Al-Baqarah: 255)

1. Rasulullah saw Bersabda : «Barangsiapa yang membaca empat ayat dari awal surat Al-Baqarah, dan ayat Kursi serta dua ayat sesudahnya, dan tiga ayat dari akhir surat, ia tidak akan melihat pada diri dan hartanya sesuatu yang tidak diinginkan, tidak didekati oleh setan, dan tidak melupa-kan Al-Qur’an. (Kitab Tsawabul A’mal 104).

2. Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca ayat Kursi (100 kali), maka nilainya sama dengan orang yang beribadah sepanjang hidupnya.” (Tafsir Ats-Tsaqalayn 1/258).

3. Rasulullah saw bersabda: “Ketika Allah Azza wa Jalla hendak menurunkan surat Al-Fatihah, ayat Kursi, Ali-Imran 18, dan Ali-Imran 26-27, ... (lihat keutamaan Surat Al-Fatihah. (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 1/258; Tafsir Majma’ul Bayah).

4. Rasulullah saw berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib (sa): «Wahai Ali, barangsiapa yang menderita sakit perut, maka tuliskan ayat kursi pada perutnya, dan minumlah air (yang dibacakan ayat kursi), dengan izin Allah ia akan sembuh.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 1/258).

5. Imam Ali Ar-Ridha (sa) berkata: “Barangsiapa yang mem-baca ayat Kursi menjelang tidur, insya Allah diselamatkan dari penyakit lumpuh separuh badan; dan barangsiapa yang membacanya setiap sesudah shalat, ia akan terjaga dari bahaya penyakit demam.” (Kitab Tsawabul A’mal 105).
6. Sebagian ulama besar sufi mengatakan: “Jika ayat Kursi dibaca sebanyak jumlah nama-nama Allah, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu Futuhat (kemenangan dan pertolongan), menjadi orang yang bahagia dan dijauhkan dari kefakiran.”

Yang ingin teks arab ayat Kursi berikut bacaan teks latin, download gratis di sini
atau di sini

Amalan dan Doa2 haji & Umroh:
http://almushthafa.blogspot.com

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:
http://www.tokoku99.com

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://www.alfusalam.web.id
http://syamsuri149.wordpress.com
http://islampraktis.wordpress.com

Info Peluang Usaha dan Bisnis Teskara Group
http://infor-indo.blogspot.com

Keutamaan Surat Al-Wâqi’ah

Ubay bin Ka’b berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Wâqi’ah, ia akan dicatat tidak tergolong pada orang-orang yang lalai.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/203).

Abdullah bin Mas’ud berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah, ia tidak akan tertimpa oleh kefakiran selamanya.” .” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/203).

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah pada malam Jum’at, ia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, tidak melihat kesengsaraan, kefakiran, kebutuhan, dan penyakit dunia; surat ini adalah bagian dari sahabat Amirul Mukimin (sa) yang bagi beliau memiliki keistimewaan yang tidak tertandingi oleh yang lain.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/203).

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Barangsiapa yang merindukan surga dan sifatnya, maka bacalah surat Al-Waqi’ah; dan barangsiapa yang ingin melihat sifat neraka, maka bacalah surat As-Sajadah.” (Tsawabul A’mal, hlm 117).

Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata: “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi’ah sebelum tidur, ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama.” (Tsawabul A’mal, halaman 117).

Yang ingin teks arab surat Al-Waqi’ah berikut bacaan teks latinnya, silahkan download gratis di sini atau di sini

Amalan dan Doa2 haji & Umroh:
http://almushthafa.blogspot.com

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:
http://www.tokoku99.com

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://www.alfusalam.web.id
http://syamsuri149.wordpress.com
http://islampraktis.wordpress.com

Info Peluang Usaha dan Bisnis Teskara Group
http://infor-indo.blogspot.com

Primbon untuk Dapat Keturunan

Tidak jarang pasangan suami-isteri yang merindukan keturunan. Tapi belum dikaruniai keturunan walaupun mereka sudah lama bersuami-isteri.Usaha telah mereka lakukan. Pada dokter dan pengobatan alternatif telah mereka jalani. Tapi belum juga mereka dianugrahi keturunan.

Islam memberikan solusi bagi mereka yang mendambakan keturunan. Manusia harus berusaha Allah swt yang menentukan. Dalam keseharian kita tidak jarang kita temui Allah swt memberikan karunia di luar dugaan kemampuan kita. Solusi inilah yang kita harapkan dari-Nya. Tentu dasarnya adalah keyakinan dan tawakkal kepada Allah swt. Insya Allah, Dia akan memberikan harapan kita di luar dugaan kemampuan kita. Ini sudah banyak yang membuktikan. Kiat-kiatnya sebagai berikut:

Kiat Pertama
Sebelum melakukan hubungan suami-isteri di malam hari, hendaknya membaca doa berikut dalam kondisi sujud sesudah shalat Isya’:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ. رَبِّ لاَ تَذُرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ
Rabbi hablî mildunka dzurriyatan thayyibah, innaka samî’ud du’â’. Rabbi lâ tadzurnî fardâ wa Anta khayrul wâritsîn.

Ya Rabbi, karuniakan padaku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Maha Mendengar doa. Ya Rabbi, jangan biarkan aku sendirian tanpa keturunan, sedangkan Engkau sebaik-baik pemberi warisan.

Amalan ini bersumber dari Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa). Harist An-Nadhri mengatakan: Aku termasuk keturunan Nabi saw, sehingga rugilah bila aku tak punya keturunan. Lalu aku bertanya kepada beliau. Beliau mengajarkan doa ini, lalu aku mengamalkannya sehingga aku memiliki dua anak yang kemudian aku namai: Ali dan Hisein. (Mustadrak Al-Wasail 2: 616)

Kiat Kedua
Mendawamkan (merutinkan) doa berikut ini sebanyak 70 kali setiap hari atau malam:

رَبِّ لاَ تَذُرْنِي فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ، وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً يَرِثُنِي فِي حَيَاتِي وَيَسْتَغْفِرُ لِي بَعْدَ مَوْتِي، وَاجْعَلْهُ خَلْفًا سَوِيًّا، وَلاَ تَجْعَلْ لِلشَّيْطَان فِيْهِ نَصِيْبًا. اَللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ
Rabbi lâ tadzurnî fardâ wa Anta khayrul wâritsîn. Waj’allî milladunka waliyyâ yaritsunî fî hayâtî wa yastaghfirulî ba’da mawtî, waj’alhu khalfan sawiyyâ, wa lâ taj’al lisy syaithâni fîhi nashîbâ. Allâhumma inni astaghfiruka wa atûbu ilayka, innaka Antal ghafûrur rahîm.

Ya Rabbi, jangan biarkan aku sendirian tanpa keturunan, sedangkan Engkau sebaik-baik pemberi warisan. Ya Allah, jadikan bagiku kekasih dan penolong yang menjadi pewarisku dalam hidupku, dan memohonkan ampunan untukku sesudah kematianku. Jadikan ia penerusku yang mulia, jangan jadikan setan ambil bagian di dalamnya. Ya Allah, aku memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Kiat ini bersumber dari Imam Ali Zainal Abidin (sa). Beliau berkata kepada sebagian sahabatnya: “Barangsiapa yang mengharapkan keturunan, maka hendaknya membaca doa tersebut (70 kali), Allah akan mengkaruniakan padanya apa yang diinginkan: harta, anak, kebaikan dunia dan akhirat. Karena Allah swt berfirman: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, menjadikan untukmu kebun-kebun dan menjadikan untukmu sungai-sungai’.” (Nuh: 10-12). (Al-Wasail 15: 106)

Kiat Ketiga
Membaca secara istiqomah Istighfar sebanyak 100 kali setiap hari dan malam.

Kiat ini bersumber dari Imam Muhammad Al-Baqir (sa). Al-Abrasy Al-Kulaini mengadu kepada beliau tentang dirinya yang tak punya keturunan. Lalu beliau berkata: “Beristighfarlah kepada Allah setiap hari dan setiap malam seratus kali, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, memperbanyak harta dan anak-anakmu, menjadikan untukmu kebun-kebun dan menjadikan untukmu sungai-sungai’.” (Nuh: 10-12). (Al-Wasail 15: 107)

Kiat Keempat
Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berkata: “Jika kamu ingin punya keturunan, berwudhu’lah secara sempurna, kemudian lakukan shalat (hajat) dua rakaat secara baik. Setelah shalat sujudlah sambil membaca Istighfar sebanyak 71 kali, kemudian membaca doa berikut:

اَللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَدًا لأُسَمِّيْهِ بِاسْمِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
Allâhummarzuqnî waladan liusammîhi bismi Nabiyyika Muhammadin shallallâhu `alayhi wa âlihi.

Ya Allah, karuniakan padaku anak, agar aku dapat menamainya dengan nama Nabi-Mu Muhammad saw.

Allah akan memperkenankan keinginanmu, dan kamu jangan ragu dalam hal itu.
Aku perintahkan kamu bersuci (berwudhu’) karena Allah swt berfirman: “Dia mencintai orang-orang yang bersuci.” (Al-Baqarah: 222).

Aku perintahkan kamu melakukan shalat, karena aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika Dia melihatnya dalam keadaan sujud dan rukuk.

Aku perintahkan kamu beristighfar karena Allah swt berfirman: “Berisighfarlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu..” (Nuh: 10-11). Dan Allah swt berfirman kepada Nabi-Nya: “Jika kamu memohonkan ampunan untuk mereka tujuh puluh kali, Allah tidak akan mengampuni mereka.” Karena itulah aku perintahkan kamu (baca istighfar) lebih dari tujuh puluh kali.” (Makarimul Akhlaq: 339)

Amalan dan Doa2 haji & Umroh:
http://almushthafa.blogspot.com

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:
http://www.tokoku99.com

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://www.alfusalam.web.id
http://syamsuri149.wordpress.com
http://islampraktis.wordpress.com

Info Peluang Usaha dan Bisnis Teskara Group
http://infor-indo.blogspot.com

Monday, December 7, 2009

Primbon Pertanian

Kiat ini dikutip dari kitab Mujarrabat Imamiyah. Kitab kumpulan amalan dan doa-doa yang telah ditajrib (dieksperimen) oleh banyak orang. Semoga kiat ini dapat membantu para petani dan saudara kita yang bergerak di bidang Argo Bisnis. Semoga dengan kiat ini pertanian kita diselamatkan dari hama, subur, melimpah dan penuh berkah.

Kiat ini sudah banyak yang membuktikan. Teman-teman di Jawa Timur juga telah membuktikannya. Alhamdulillah berkat kiat ini mereka berhasil, dan pertanian mereka terjaga dari hama saat pertanian yang lain terkena hama. Tentu kiat ini harus diiringi dengan keyakinan yang kuat terhadap pertolongan Allah swt Yang Maha Dermawan, dan disertai niat yang baik dan ikhlas karena Allah swt

Kiat dan Doa ini diajarkan oleh salah seorang kekasih Allah dari keturunan Rasulullah saw, yaitu Imam Muhammad Al-Baqir (sa). Imam Muhammad Al-Baqir adalah putera Ali zainal Abidin bin Husein (sa).

Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata: “Jika kamu hendak bertani atau menanam suatu tanaman, maka hendaknya kamu mengambil segenggam bibit dengan tanganmu sendiri. Kemudian menghadap ke kiblat sambil membaca ayat Al-Qur’an surat Al-Waqi’ah: 64, yang artinya:
أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
A antum tazra`ûnahu am nahnuz zâri`ûn.
"Apakah kamu yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkannya?"

Kemudian membaca doa berikut:

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَرْثًا مُبَارَكًا، وَارْزُقْنَا فِيْهِ السَّلاَمَةَ وَالتَّمَامَ، وَاجْعَلْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، وَلاَ تَحْرِمْنِي خَيْرَ مَا أَبْتَغِي، وَلاَ تَفُتَّنِي بِمَا مَتَّعْتَنِي بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ
Allâhummaj`alhu hartsan mubârakan, warzuqnâ fîhis salâmata wat-tamam, waj`alhu habban mutarâkibâ, walâ tahrimnî khayra mâ abtaghî, walâ tafuttanî bimâ matta`tanî bihaqqi Muhammadin wa âlihith thayyibînath thâhirîn.

Ya Allah, jadikan bibit ini membuahkan hasil pertanian yang penuh berkah, karuniakan pada kami dalam pertanian ini keselamatan dan kesempurnaan. Jadikan bibit ini keberhasilan yang melimpah. Jangan halangi aku dari kebaikan yang aku harapkan, dan jangan binasakan aku dengan karunia yang Kau anugrahkan padaku, dengan hak Muhammad dan keluarganya yang baik dan suci.

Kemudian taburlah atau tanamlah bibit yang ada dalam genggaman tanganmu itu, insya Allah tanamanmu akan berhasil.” (Mujarrabat Imamiyah: 24)

Catatan: Ketika mengambil bibit hendaknya dimulai dengan membaca Basmalah dan shalawat, usahakan dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil.

Amalan dan Doa2 haji & Umroh:
http://almushthafa.blogspot.com

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:
http://www.tokoku99.com

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://www.alfusalam.web.id
http://syamsuri149.wordpress.com
http://islampraktis.wordpress.com

Info Peluang Usaha dan Bisnis Teskara Group
http://infor-indo.blogspot.com

Senyum Karunia Ilahi yang Hilang

Senyum adalah karunia Allah swt yang diberikan kepada semua hamba-Nya. Senyum dapat mengubah banyak hal. Dengan senyum, sedih jadi bahagia, benci jadi rindu, orang biasa jadi simpatik, suasana beku jadi cair. Ini hanyalah sebagian saja dari sekian banyak dampak senyum.

Di banyak masyarakat yang memiliki tradisi menebar senyum, angka perceraian, perkelaian, pembunuhan, dan sejenisnya jauh lebih rendah ketimbang masyarakat yang miskin senyum. Ini salah satu bukti konstribusi senyum terhadap pertumbuhan masyarakat dan kesehatannya tidaklah kecil.

Sayang, tradisi senyum terjadi penyusutan di mana-mana. Entah di kota maupun di desa, di kota metropolitan maupun di kota kecil, di perkantoran maupun di masyarakat. Pecahnya persahabatan, runtuhnya persaudaraan di masyarakat, permusuhan, tim yang tidak bisa bekerja hanyalah bagian dari bukti degradasi yang diakibatkan oleh menyusutnya kualitas dan kuantitas senyum.

Di tempat kerja, kita menyaksikan hubungan antar manusia yang kaku dan kering. Di dunia politik dan manajemen publik, kita sering menemukan konflik, hujat menghujat, saling menyalahkan terjadi hampir di setiap komunitas agama, antar mazhab agama bahkan dalam satu mazhab, yang hampir-hampir menjadi sekat-sekat pemisah yang membahayakan.

Di dunia keluarga, kita menyaksikan meningkatnya angka perceraian, retaknya hubungan persaudaraan. Berdasarkan penelitian di Amerika bahwa semakin tingginya kemampuan pendapatan wanita, semakin tinggi pula tingkat perceraian. Maaf, menurut saya, ini bukan disebabkan oleh sisi negatif wanita, tetapi lebih dikarenakan kurangnya penanaman nilai-nilai moral dan akhlak yang subtansial bagi kaum wanita.

Padahal kita menyakini bahwa lembaga keluarga merupakan benteng terakhir dari masyarakat. Cepat atau lambat, jika lembaga keluarga goyah maka akan merambah pada keruntuhan masyarakat dan negara. Karena itu semakin jelaslah kandungan hadis Rasulullah saw:

“Wanita adalah tiang negara. Jika baik wanitanya maka baiklah Negara tersebut. Jika buruk mental wanita maka buruklah negara itu.”

Di era globalisasi ini kita sangat merasakan menyusutnya kualitas dan kuantitas senyum. Biasanya semakin tinggi kedudukan dan jabatan seseorang semakin miskin senyumnya. Semakin meningkat kekayaan seseorang semakin tinggi “jaga imagenya” dan semakin berkurang kualitas dan kuantitas senyumnya.

Tidak jarang terjadi pada diri seseorang, dulu ketika miskin dan belum punya jabatan ia mudah menebar senyum setiap berjumpa tetangga dan sahabatnya. Tapi sesudah punya jabatan dan kekayaan ia berubah: miskin senyum, sikapnya kaku dan tidak bersahabat. Bahkan kadang-kadang sikapnya tidak bersahabat saat berjumpa dengan teman-teman lamanya yang masih miskin.

Bercermin pada lingkungan sosial kota besar, spirit penuh senyum inilah yang merosot di mana-mana, sekaligus menebar spirit negatif di mana-mana.

Bayangkan sebuah komunitas yang amat mudah berbagi senyum. Bertemu setiap orang dimulai dengan senyum. Ada maupun tidak ada pemberian, senyum tetap hadir. Semua kegiatan dimulai dan diakhiri dengan senyum. Alangkah indah dan damainya lingkungan yang seperti ini.

Permusuhan akan sirnah, hujat menghujat akan punah, dan pembunuhan akan berakhir. Keakraban akan tercipta, persaudaraan akan terjalin, kedamaian akan tersebar, dan keberkahan akan mengalir. Yang tua menyangi yang muda, yang muda menghormati yang tua, yang kaya menyantuni yang miskin, yang punya jabatan mengayomi yang lemah.

Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata:
“Senyum seorang mukmin kepada saudaranya adalah suatu kebaikan, menghilangkan pandangan yang tak sedap juga kebaikan. Tidak ada ibadah kepada Allah yang nilainya seperti membahagiakan seorang mukmin.” (Al-Wasail 12: 120)

Amalan dan Doa2 haji & Umroh:
http://almushthafa.blogspot.com

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:
http://www.tokoku99.com

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://www.alfusalam.web.id
http://syamsuri149.wordpress.com
http://islampraktis.wordpress.com

Info Peluang Usaha dan Bisnis Teskara Group
http://infor-indo.blogspot.com

Friday, December 4, 2009

Video Al-Ghadir, Perang Khandaq dan Khaibar

Assalamu’alaikum wr.wb
Kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyaksikan video Khutbah Nabi saw di hari Al-Ghadir, dan kepahlawanan Imam Ali bin Abi Thalib (sa) dalam perang Khandaq dan perang Khaibar, dapat kita saksikan di:
http://amalia-99.blogspot.com
Pesan Imam Ali bin Abi Thalib (sa) untuk Penguasa

Setiap pemimpin akan dihadapkan pada dua kepentingan: kepentingan rakyat kecil dan kepentingan kaum elit. Lalu bagaimana cara mengatasi dua kepentingan tersebut? Mari kita perhatikan isi surat Imam Ali bin Abi Thalib (sa) kepada Malik Asytar An-Nakha’i. Malik Asytar adalah seorang gubernur di Mesir dan panglima perang pada masa kekhalifahannya.

Berikut ini salah satu bagian dari isi suratnya:
“Jadikan kesukaanmu yang sangat pada sesuatu yang paling dekat dengan kebenaran, paling luas dalam keadilan, dan paling meliputi kepuasaan bagi rakyat kecil. Sebab, kemarahan rakyat kecil mampu mengalahkan kepuasan kaum elit. Adapun kemarahan kaum elit dapat diabaikan dengan adanya kepuasan rakyat kecil.

Rakyat yang berasal dari kaum elit adalah paling berat membebani pemimpin Negara dalam masa kemakmuran; paling sedikit bantuannya di masa kesulitan; paling membenci keadilan; paling banyak tuntutannya, tapi paling sedikit rasa terima kasihnya bila diberi; paling lambat menerima alas an bila ditolak; dan paling sedikit kesabarannya bila berhadapan dengan bencana.

Adapun rakyat kecil, merekalah yang menjadi tiang agama dan kekuatan kaum muslimin. Karena itu, curahkan perhatianmu kepada mereka, dan arahkan kecenderunganmu kepada mereka.

Yang harus paling kaujauhkan dan kaubenci adalah orang yang paling bersemangat dalam mencari-cari kekurangan orang lain. Padahal setiap orang pasti memiliki kekurangan yang menjadi kewajiban seorang pemimpin negara untuk menutupinya. Maka janganlah kamu membongkar apa yang tak tampak bagimu, sedangkan kewajibanmu ialah membersihkan apa yang sudah jelas tampak bagimu. Dan Allah-lah yang akan memutuskan hal itu. Maka rahasiakanlah rahasia orang lain sedapat mungkin, niscaya Allah juga menutupi rahasia dirimu yang kau tidak ingin diketahui oleh rakyatmu.” (Nahjul Balaghah)

Amalan dan Doa2 haji & Umroh:

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:

Wassalam
Syamsuri Rifai

Info Peluang Usaha dan Bisnis Teskara Group

Akibat Buruk Sangka terhadap Allah swt

Setiap prilaku buruk manusia tentu ada sebab dan akibanya: Kedengkian, permusuhan, kebakhilan, pengecut, dan kerakusan. Demikian juga sebaliknya, sifat positif: Kasih-sayang, persaudaraan, kedemawanan, keberanian, dan kesucian, tentu akan berbeda sebab dan akibatnya.

Mengapa manusia berburuk sangka terhadap Allah swt? Mari kita perhatikan pandangan Imam Ali bin Abi Thalib (sa) tentang dari manakah muara sifat “Buruk sangka terhadap Allah swt?”

Mari kita perhatikan isi surat Imam Ali bin Abi Thalib (sa) kepada Malik Asytar An-Nakha’i. Ia adalah seorang gubernur Mesir dan panglima perang pada masa kekhalifahannya. Berikut ini bagian dari isi suratnya:

“Lepaskan ikatan kedengkian dalam hati rakyat kecil terhadapmu, dan hindari setiap penyebab permusuhan mereka. Tutuplah pandanganmu dari hal yang tak patut bagimu, dan jangan tergesa-gesa mempercayai pembawa fitnah, sebab orang seperti itu adalah penipu meskipun ia berpura-pura sebagai penasehat yang tulus.

Jangan meminta saran dari orang yang bakhil dalam persoalan kedermawanan, karena ia pasti akan mengalihkanmu dari kebajikan, dan mempertakutimu dengan kemiskinan. Janganlah bermusyawarah dengan orang yang pengecut yang hanya akan melemahkan tekadmu. Atau dengan orang yang rakus, karena ia akan mendorongmu untuk memperoleh sesuatu walaupun harus menggunakan cara yang zalim. Semua sifat itu: kebakhilan, kepengecutan, dan kerakusan, hanya bersumber pada diri mereka yang berprangka buruk terhadap Allah swt.” (Nahjul Balaghah)

Amalan dan Doa2 haji & Umroh:

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:

Wassalam
Syamsuri Rifai

Info Peluang Usaha dan Bisnis Teskara Group

Wednesday, December 2, 2009

Mari Kita Renungkan Doa Rasulullah saw di Peristiwa Al-Ghadir

Peristiwa Al-Ghadir terjadi pada 18 Dzul-Hijjah 10 H
Doa Rasulullah saw dalam peristiwa ini sungguh membahagiakan sekaligus mengerikan bagi kita semua kaum muslimin.

Al-Ghadir adalah peristiwa yang paling besar dalam sejarah kehidupan Nabi saw. Dalam peristiwa ini Rasulullah saw khutbahnya yang terakhir di Ghadir Khum, dalam haji wada’. Ghadir Khum adalah suatu tempat antara Mekkah dan Madinah, dekat Juhfah sekitar 200 km dari Mekkah.

Peristiwa Al-Ghadir terjadi pada tanggal 18 Dzul-Hijjah 10 H, wikipedia
Peristiwa ini terjadi kira-kira 70 hari sebelum Rasulullah saw wafat. Rasulullah saw wafat tanggal 28 Shafar 11 H (Dalam buku 560 hadis dari 14 Manusia suci, oleh Fatih Guven).

Memang, peristiwa besar ini asing di kalangan umumnya kaum muslimin. Mengapa? Padahal peristiwa ini paling besar dalam sejarah hidup Nabi saw, dihadiri oleh 90 ribu sahabat Nabi saw. Ada juga ahli sejarah yang mengatakan dihadiri: 114.000 sahabat; ada juga yang mengatakan: 120.000 sahabat; dan ada yang mengatakan dihadiri oleh: 124.000 sahabat.

Jadi, tidak ada satu pun khutbah dan hadis Nabi saw dalam waktu yang sama didengar langsung oleh sejumlah besar sahabat Nabi saw seperti dalam peristiwa Al-Ghadir. Karenanya para ahli hadis mengatakan: Tidak ada satu pun hadis Nabi saw yang kemutawatirannya melebihi kemutawatiran hadis Al-Ghadir. Adapun mengapa peristiwa dan hadis Al-Ghadir asing di kalangan umumnya kaum muslimin, itu persoalan lain. Kita mesti bertanya secara kritis dan objektif.

HADIS DAN DOA RASULULLAH SAW
Hadis dan doa ini disampaikan oleh Rasulullah saw dalam khutbahnya yang terakhir di Ghadir Khum. Hadis ini dikenal sebagai hadis Al-Ghadir. Berikut ini hadis dan doa Rasulullah saw:

من كنت مولاه فعـلي مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه
“Barangsiapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali (bin Abi Thalib) adalah pemimpinnya. Ya Allah, cintai orang yang mencintainya, dan musuhi orang yang memusuhinya.” Hadis ini terdapat di dalam:
1. Shahih Muslim 4:1873, Dar Fikr, Bairut.
2. Shahih Tirmidzi 5: 297, hadis ke 3797.
3. Sunan Ibnu Majah 1: 45, hadis ke 121.
4. Musnad Ahmad 5: 501, hadis ke18838, hlm 498, hadis ke:18815, cet Bairut.

Sungguh betapa mengerikan hidup kita jika kita dimusuhi oleh Allah dan Rasul-Nya, dan betapa bahagianya hidup kita jika dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.

Redaksi hadis Al-Ghadir bermacam-macam. Yang ingin mengetahui lebih detail tentang hadis Al-Ghadir dan kaitannya dengan tafsir surat Al-Maidah: 67, berikut pendapat para ulama, klik di sini:
http://tafsirtematis.wordpress.com

Amalan dan Doa2 haji & Umroh:
http://almushthafa.blogspot.com

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:
http://www.tokoku99.com

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://www.alfusalam.web.id
http://syamsuri149.wordpress.com
http://islampraktis.wordpress.com

Info Peluang Usaha dan Bisnis Teskara Group
http://infor-indo.blogspot.com

Monday, November 30, 2009

Mohon Disebarkan: Doa Keselamatan dari Bencana Badai

Mohon doa ini disebarkan kepada kerabat dan sahabat kita, khususnya yang berdomisili di wilayah rawan musibah badai.

Berdasarkan prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) bahwa musin hujan tahun ini berpotensi terjadinya badai di wilayah tertentu, hujan deras yang disertai petir dan angin kencang. Antara lain: sepanjang pesisir barat Sumatera, bagian utara dan tengah pesisir timur Sumatera, Jawa bagian barat, Kalimantan, dan Sulawesi, Maluku serta Papua bagian barat, utara, dan timur. (TEMPO Interaktif).

Semoga dengan doa ini Allah swt menjaga dan menyelamatkan kita dan saudara-saudara kita dari musibah badai. Berikut ini doanya:

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
Bismillâhir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya


اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا هَاجَتْ بِهِ الرِّيَاحِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا. اَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْنَا رَحْمَةً وَعَلَى الْكَافِرِيْنَ عَذَابًا وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
Allâhumma innî as-aluka khayra mâ hâjat bihir riyâh wa khayra mâ fîhâ, wa a`ûdzu bika min syarrihâ wa syarri mâ fîha. Allâhummaj`alhâ `alaynâ rahmatan wa `alal kâfirîna `adzâban wa shallallâhu `alâ Muhammadin wa âli Muhammad.

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan apa yang dihembuskan oleh angin dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung dengan-Mu dari keburukannya dan keburukan apa saja yang ada di dalamnya. Ya Allah, jadikan angin itu rahmat bagi kami dan azab bagi orang-orang yang ingkar kepada-Mu, semoga shalawat Allah senantiasa tercurahkan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad.

Doa ini diajarkan oleh Rasulullah saw dan Ahlul baitnya s.a (Kitab Al-Mustadrak 16: 176).

Catatan: Doa ini hendaknya didawamkan, dibaca secara rutin setiap bakdah shalat fardhu. Khususnya saudara-saudara kita yang tinggal di daerah yang rawan terkena musibah badai.

Doa2 haji dan Umroh dilengkapi bacaan bacaan teks latin dan terjemahan:
http://almushthafa.blogspot.com

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di:
http://www.tokoku99.com
http://alfusalam.web.id

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://syamsuri149.wordpress.com
http://islampraktis.wordpress.com

Info Bisnis di Google AdSense dan lainnya
Tekara Group

Sunday, November 29, 2009

DoaTawasul Dengan Fatimah Az-Zahra (sa)

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
Bismillâhir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad wa âli Muhammad

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya


يَا فَاطِمَةُ الزَّهْرَآء، يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَاقُرَّةَ عَيْنِ الرَّسُوْلِ، يَا سَيِّدَتَنَا وَمَوْلاَتَنَا، إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكِ إِلَى الله، وَقَدَّمْنَا بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا: يَا وَجِيْهَةً عِنْدَ اللهِ اِشْفَعِيْ لَنَا عِنْدَ اللهِ
Ya Fâthimatuz Zahrâ’, yâ Binta Muhammad, yâ Qurrata ‘aynir Rasûl, yâ Sayyidatanâ wa Mawlâtanâ, innâ tawajjahnâ wastasyfa’nâ wa tawassalnâ biki ilallâh wa qaddamnâki bayna yaday hâjâtinâ: Yâ Wajîhatan ‘indallâh isyfa’î lanâ ‘indallâh.

Duhai Fatimah Az-Zahra’, duhai Puteri Muhammad, duhai Pelita hati Rasulillah, duhai Penghulu kami dan Junjungan kami, sungguh kami menghadap, memohon syafaat, dan bertawassul kepada Allah denganmu, dan kami menghadapkanmu kepada Allah sebelum kami menyampaikan hajat-hajat kami: Wahai yang mulia di sisi Allah, berilah kami syafaat di sisi Allah.
(Mafâtihul Jinân, bab 1: 108)

Audio dan Video doa ini:
http://amalia-99.blogspot.com/2009/11/tawasul-dengan-fatimah-az-zahra-as_29.html

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:
http://www.tokoku99.com

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://www.alfusalam.web.id
http://syamsuri149.wordpress.com
http://islampraktis.wordpress.com

Info Peluang Usaha dan Bisnis Teskara Group
http://infor-indo.blogspot.com

Ya Mafzai’î, Doa Perlindungan

Doa ini utamanya dibaca waktu dini hari.
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
Bismillâhir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad wa âli Muhammad

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya


يَا مَفْزَعِي عِنْدَ كُرْبَتِي، وَيَا غَوْثِي عِنْدَ شِدَّتِي اِلَيْكَ فَزِعْتُ، وَبِكَ اسْتَغَثْتُ، وَبِكَ لُذْتُ لاَ اَلُوذُ بِسِوَاكَ وَلاَ اَطْلُبُ الْفَرَجَ إلاَّ مِنْكَ، فَاَغِثْنِي وَفَرِّجْ عَنِّي، يَا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيْرَ، وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيْرِ، اِقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيْرَ وَاعْفُ عَنِّي الْكَثِيْرَ، اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
Yâ Mafza’î ‘inda kurbatî, way â Ghawtsî ‘inda syiddatî, ilayka fazi’tu, wa bikastaghatstu, wa bika ludztu lâ alûdzu bisiwâka, wa lâ athlubul faraja illâ minka. Fa aghitsnî wa farrij ‘annî, yâ May yaqbilul yasîr wa ya’fû ‘anil katsîr, iqbal minnil yasîr wa’fu ‘annil katsîr, innaka Antal ghfûrur rahîm.

Wahai Pelindungku dalam dukaku. Wahai Penolongku dalam deritaku. Kepada-Mu aku berlindung, kepada-Mu aku memohon pertolongan, kepada-Mu aku berlindung bukan kepada selain-Mu. Aku hanya berharap kebahagiaan dari-Mu. bantulah daku dan bahagiakan daku.

Wahai Yang Menerima orang yang sedikit amalnya dan memaafkan orang yang banyak dosanya, terimalah aku orang yang sedikit amalnya dan maafkan aku orang yang besar dosanya. Sesungguh Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

اَللَّهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ اِيْمَاناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي، وَيَقِيناً حَتَّى اَعْلَمَ اَنَّهُ لَنْ يُصِيْبَنِي إلاَّ مَاكَتَبْتَ لِي، وَرَضِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، يَا عُدَّتِي فِي كُرْبَتِي، وَيَا صَاحِبِي فِي شِدَّتِي، وَيَا وَلِيِّي فِي نِعْمَتِي، وَيَا غَايَتِي فِي رَغْبَتِي، اَنْتَ السَّاتِرُ عَوْرَتِي، وَاْلآمِنُ رَوْعَتِي، وَالْمُقِيلُ عَثْرَتِي، فَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
Allâhumma innî as-aluka îmânan tubâsyiru bihi qalbî, wa yaqînan hattâ a’lama annahu lay yushîbanî illâ mâ katabtalî, wa radhdhinî minal ‘aytsi bimâ qasamtalî yâ Arhamar râhimîn. Yâ ‘Uddatî fî kurbatî, way â Shâhibî fî syiddatî, wa yâ Waliyyî fî ni’matî, way â Ghâyatî fî raghbatî. Antas sâtiru ‘awratî, wal-âminu raw’atî, wal-muqîlu ‘atsratî, faghfirlî khathîatî yâ Arhamar râhimîn.

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu keimanan yang menyejukkan hatiku dan keyakinan. Sehingga aku menyadari bahwa musibah tak akan menimpaku kecuali telah Kau tetapkan bagiku. Karuniakan padaku rasa ridha terhadap dengan apa yang telah Kau bagikan padaku dalam penghidupanku.

Wahai Yang Maha Pengasih dari semua yang mengasihi, wahai Pelindungku dalam dukaku, wahai Sahabatku dalam deritaku, wahai Kekasihku dalam nikmatku, wahai Tujuanku dalam harapanku. Engkaulah Yang Menutupi rahasiaku, Yang menenterankan ketakutanku, Yang Memaafkan ketergelinciranku. Maafkan kesalahanku, wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi.
(Mafâtihul Jinân: bab 2, pasal 3: 201)

Audio dan Video doa ini:
http://amalia-99.blogspot.com/2009/11/ya-mafzai-doa-perlindungan.html

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:
http://www.tokoku99.com

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://www.alfusalam.web.id
http://syamsuri149.wordpress.com
http://islampraktis.wordpress.com

Info Peluang Usaha dan Bisnis Teskara Group
http://infor-indo.blogspot.com

Tuesday, November 24, 2009

Malam Arafah: Malam Menyampaikan Hajat

Malam 25 November 2009 adalah Malam Arafah, malam yang sangat mulia, malam Allah swt memanggil hamba-hambaNya untuk bermunajat, bertaubat, menyampaikan hajat dunia dan akhirat. Pada malam ini semua jemaah haji berkumpul di Padang Arafah.

Jangan kita lewatkan malam yang mulia dan mustajabah ini.
Doa dan Amalannya, silahkan copy-paste dari:
http://www.alfusalam.web.id

Monday, November 23, 2009

Amalan pada Malam dan Hari Arafah

Hari kedelapan Dzul-Hijjah
Hari ini disebut hari Tarwiyah, hari yang sangat mulia. Pada hari ini disunnahkan berpuasa dan mandi sunnah. Puasa di sini memiliki banyak keutamaan, antara lain seperti yang disebutkan dalam suatu hadis untuk menghapus dosa-dosa selama 60 tahun.

Malam Kesembilan
Malam kesembilan disebut malam Arafah, malam yang penuh berkah. Malam untuk bermunajat dan memohon hajat kepada Allah swt. Karena malam ini adalah tercapainya hajat, malam diterimanya taubat, dan malam diperkenankannya doa.

Dalam suatu riwayat disebutkan : “Barangsiapa yang melakukan amalan untuk ketaatan kepada Allah swt di malam ini, maka nilainya sama dengan beribadah seratus tujuh puluh tahun.” Pada malam ini banyak sekali amalan, antara lain:

Pertama: Membaca Doa Malam Arafah
Dalam suatu hadis disebutkan: “Orang yang membaca Doa Malam Arafah pada malam Arafah atau pada malam hari-hari yang sepuluh, Allah akan mengampuni dosa-dosanya.”

Kedua: Membaca tasbih sebanyak 1000 kali, tasbih yang dibaca pada hari Arafah.

Hari Arafah
Hari ini adalah hari Allah memanggil hamba-hamba-Nya untuk beribadah kepada-Nya. Pada hari ini Allah meluaskan bagi mereka kebaikan dan kedermawanan-Nya. Sementara setan berada dalam keadaan terhina, marah dan tersingkir dibanding hari-hari yang lain.

Ada suatu kisah dari Imam Zainal Abidin (sa): Pada hari Arafah beliau mendengar seorang pengemis meminta-minta kepada manusia. Lalu beliau berkata kepadanya: “Celakalah kamu, mengapa kamu meminta kepada selain Allah pada hari ini, sementara hari ini adalah hari bermunajat kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan dalam rahmat-Nya agar karunia-Nya meliputinya, sehingga kamu berbahagia.”

Pada hari Arafah terdapat banyak amalan, antara lain:

Pertama: Mandi sunnah
Kedua: Berpuasa
Ketiga: Berziarah (baca doa ziarah) kepada Imam Husein (sa).
Keempat: Melakukan shalat sunnah dua rakaat di tempat yang tanpa atap sebelum shalat Zuhur dan sebelum membaca doa Hari Arafah.
Kelima: Sesudah shalat fardhu, melakukan shalat sunnah dua rakaat. Rakaat pertama membaca Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Rakaat kedua membaca Fatihah dan surat Al-Kafirun. Setelah selesai melakukan shalat sunnah ini, melakukan lagi shalat sunnah empat rakaat. Setiap rakaat membaca Fatihah dan surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Cara shalat ini diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib (sa).

Keenam: Membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil hari Arafah. Karena zikir ini cukup panjang, yang berminat silahkan download di sini

Ketujuh: Membaca doa berikut:

اللّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ يامَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الوَرِيدِ يامَنْ يَحُولُ بَيْنَ المَرِْ وَقَلْبِهِ يامَنْ هُوَ بِالمَنْظَرِ الأعْلى وَبِالاُفُقِ المُبِينِ يامَنْ هُوَ الرَّحْمنُ عَلى العَرْشِ اسْتَوى يامَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيٌْ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ أَسأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
Allâhumma innî as-aluka yâ Man aqrabu `alayya min hablil warîd. Yâ Man yahûlu baynal mar-i wa qalbihi. Yâ Man Huwa bil manzharil a`lâ wa bil ufuqil mubîn. Yâ Man Huwar rahmânu `alal `arsyistawâ. Yâ Man laysa kamitslihi syay-un. Wa Huwas samî`ul bashîr. As-aluka an tushalliya `alâ Muhammadin wa âli Muhammad.

Ya Allah,
Sungguh aku bermohon pada-Mu,
wahai Yang Maha Dekat kepada-Ku dari urat leher.
Wahai Yang Mendindingi antara manusia dan hatinya.
Wahai Yang berada di kedudukan yang agung dan ufuk yang terang.
Wahai Yang Maha Penyayang di Arasy yang tinggi.
Wahai Yang tak diserupai oleh sesuatu pun.
Dialah Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat.
Aku bermohon kepada-Mu, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad.

Kemudian Memohon hajat kepada Allah swt, insya Allah diijabah.

Kedelapan: Membaca shalawat yang diajarkan oleh Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa). Beliau berkata: “Barangsiapa yang ingin menggembirakan Muhammad dan keluarganya, hendaknya ia membaca shalawat kepada mereka.”
Shalawat ini klik di sini

Kesembilan: Membaca do’a Ummu Dawud, doanya download di sini
Kesepuluh: Membaca doa Arafah, yaitu doa Imam Husein (sa) di Arafah.
(Mafatihul Jinan, bab 2: 253-260)

Amalan dan Doa2 haji & Umroh:

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:

Wassalam
Syamsuri Rifai

Sunday, November 22, 2009

Launching Website Alfusalam

Alfusalam: Seribu salam untuk Rasul yang agung saw kekasih tercinta Allah swt.

Majlis Alfusalam berada di bawah naungan Yayasan DHANTINI
Jl. Imam Bonjol No. 57 - 59 Jakarta Pusat Indonesia
http://www.alfusalam.web.id

Konten Website Alfusalam
Artikel: Akidah, akhlak, keluarga Sakinah, hakikat doa
Amalan dan Doa: Umum dan khusus
1. Doa Malam Arafah
2. Doa Hari Arafah
3. Doa Cinta Sejati
Free Download: Amalan dan doa2 pilihan
Edisi khusus: sedang proses.

Friday, November 20, 2009

Doa di Bulan Dzul-Hijjah: Tanggal 01 hingga Malam Arafah

Bagi yang punya hajat kepada Allah, yang sedang kesulitan, dan yang punya hutang, sangat dianjurkan membaca doa ini, khususnya bagi yang sedang menunaikan ibadah haji. Doa ini memiliki keutamaan yang istimewa. Keutamaan doa ini dibaca setiap hari dari tanggal 01 Dzul-Hijjah hingga malam Arafah. Dengan doa ini insya Allah hajatnya diijabah oleh Allah swt. Doanya sebagai berikut:

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
Bismillâhir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad wa âli Muhammad

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya


اَللَّهُمَّ هَذِهِ الاَْيّامُ الَّتى فَضَّلْتَهَا عَلَى الاَْيَّامِ وَشَرَّفْتَها قَدْ بَلَّغْتَنيها بِمَنِّكَ وَرَحْمَتِكَ، فَاَنْزِلْ عَلَيْنا مِنْ بَرَكاتِكَ، وَاَوْسِعْ عَلَيْنا فيها مِنْ نَعْمآئِكَ
Allâhumma hâdzihil ayyâmu allatî fadhdhaltahâ `alal ayyâmi wa syarraftahâ. Qad ballaghtanîhâ bimannika wa rahmatik. Fa anzil `alaynâ min barakâtik. Wa awsi` `alaynâ fîhâ min na`mâik.

Ya Allah, inilah hari-hari yang Kau utamakan dan Kau muliakan atas hari-hari yang lain. Sungguh telah Kau sampaikan daku pada hari-hari yang mulia ini dengan karunia dan rahmat-Mu. Maka turunkan kepada kami keberkahan-keberkahan-Mu, dan luaskan bagi kami nikmat-nikmat-Mu.

اَللَّهُمَّ اِنّى اَسْاَلُكَ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَهْدِيَنا فِيْهَا لِسَبِيْلِ الْهُدَى وَالْعِفَافِ وَالْغِنَى وَالْعَمَلِ فِيْهَا بِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى
Allâhumma innî as-aluka antushalliya `alâ Muhammadin wa âli Muhammad, wa an tahdiyanâ fîhâ lisabîli hudâ. Wal `afâfi wal ghinâ wal `amali bihâ bimâ tuhibbu wa tardhâ.

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu agar Engkau sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, Engkau bimbinng kami ke jalan petunjuk dan kasih -Mu, kekayaan-Mu dan amal yang Engkau cintai dan Engkau ridhai.

اَللَّهُمَّ اِنّى اَسْاَلُكَ يَا مَوْضِعَ كُلِّ شَكْوَى، وَيَا سَامِعَ كُلِّ نَجْوَى، وَيَا شَاهِدَ كُلِّ مَلاَءٍ، وَيَا عَالِمَ كُلِّ خَفِيَّةً اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاَنْ تَكْشِفَ عَنَّا فِيْهَا الْبَلاءَ، وَتَسْتَجِيْبَ لَنَا فِيْهَا الدُّعآءَ، وَتُقَوِّيَنَا فِيْهَا وَتُعِيْنَنَا وَتُوَفِّقَنَا فِيْهَا لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى وَعَلَى مَا افْتَرَضْتَ عَلَيْنَا مِنْ طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسوُلِكَ وَاَهْلِ وِلايَتِكَ

Allâhumma innî as-aluka, yâ Maudhi`a kulli syakwâ, wa yâ Samî`a kulli najwâ, wa yâ Syâhida kulli malâin, wa yâ `Alima kulli khafiyyatin, an tushalliya `alâ Muhammadin wa âliMuhammad, wa an taksyifa `annâ fîhal balâ’, wa tasjîba lanâ fîhad du`â, wa tuqawwiyanâ fîhâ. Wa tu`înanâ wa tuwaffiqanâ fîhâ, limâtuhibbu Rabbanâ wa tardhâ. Wa `alâ maftaradhta `alaynâ min thâ‘atikawa thâ‘ati rasûlika wa ahli wilâyatik.

Ya Allah
Aku memohon kepada-Mu
Duhai Tempat segala pengaduan
Duhai Yang Mendengar semua jeritan
Wahai Yang Menyaksikan setiap yang nampak
Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad
Hilangkan segala bala’ dari kami, dan perkenankan doa kami.
Anugerahkan kepada kami kekuatan, dan berilah kami pertolongan


Ya Rabbi, anugerahkan pada kami bimbingan di hari-hari ini
sebagaimana Engkau sukai dan Engkau ridhai.
Hari-hari yang telah Kau wajibkan kepada kami mentaati-Mu dan Rasul-Mu, dan mentaati keluarganya yang telah Kau tetapkan wilayahnya.


اَللَّهُمَّ اِنّى اَسْاَلُكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاَنْ تَهَبَ لَنَا فِيْهَا الرِّضَا اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ، وَلاَ تَحْرِمْنَا خَيْرَ ما تُنْزِلُ فيها مِنَ السَّمآءِ، وَطَهَّرْنَا مِنَ الذُّنوُبِ يَا عَلاّمَ الْغُيوُبِ، وَاَوْجِبْ لَنا فيها دارَ الْخُلوُدِ

Allâhumma innî as-aluka, yâ Arhamar râhimîn, an tushalliya `alâ Muhammadin wa âli Muhammad, wa an tahaba lanâ fîhar ridhâ, innaka samî`ud du`â, walâ tahrimnâ khayra mâ tunzilu fîhâ minas samâi. Wa thahhirnâ minadz dzunûbi yâ ‘Allâmal ghuyûb, wa awjib lanâ fîhâ dâral khulûd.

Ya Allah
Aku memohon kepada-Mu
wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi
Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammmad
Anugerahkan ridha-Mu kepada kami
Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa
Jangan halangi kami dari kebaikan yang Engkau turunkan
dari sisi-Mu pada hari-hari ini
Sucikan kami dari noda-noda dosa
wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ghaib
Dan pada hari-hari yang mulia ini tetapkan bagi kami rumah yang abadi.


اَللّهمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَلا تَتْرُكْ لَنا فيها ذَنْبً اِلاّ غَفَرْتَهُ، وَلا هَمّاً اِلاّ فَرَّجْتَهُ، وَلا دَيْناً اِلاّ قَضَيْتَهُ، وَلا غَائِباً اِلاّ اَدَّيْتَهُ، وَلا حاجَةً مِنْ حَوائِجِ الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ اِلاّ سَهَّلْتَها وَيَسَّرْتَها اِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىْء قَديرٌ
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad, wa lâ tatruk lanâ dzanban illâ ghafartah, walâ hamman illâ farrajtah, walâ daynan illâ qadhaytah, walâ qhâiban illâ addaytah, walâ hâjatan min hawâijid dun’yâ wal âkhirati illâ sahhaltahâ wa yassartahâinnaka ‘alâ kulli syay-in qadîr.

Ya Allah
Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad
Jangan biarkan dari kami
dosa-dosa kecuali Engkau maafkan
duka dan derita kecuali Engkau bahagiakan
hutang-hutang kecuali Engkau tuaikan
yg ghaib ketahui kecuali Engkau sampaikan
Dan jangan biarkan hajat-hajat kami di dunia dan akhirat kecuali Engkau mudahkan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.


اَللّهُمَّ يَا عَالِمَ الْخَفِيّاتِ، يَا رَاحِمَ الْعَبَراتِ، يا مُجيبَ الدَّعَواتِ، يا رَبَّ الاَْرَضِينَ وَالسَّماواتِ، يا مَنْ لا تَتَشابَهُ عَلَيْهِ الاَْصْواتِ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاجْعَلْنا فيها مِنْ عُتَقَآئِكَ وَطُلَقآئِكَ مِنَ النّارِ، وَالْفَائِزينَ بِجَنَّتِكَ وَالنّاجينَ بِرَحْمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِمينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَيِّدِنا مُحَمَّد وَآلِهِ اَجْمَعينَ

Allâhumma yâ `Alimal khafiyyat, yâ Rahîmal `abarât, yâ Mujibad da`awât, Yâ Rabbal aradhîna was samawat. Yâ Man lâ tatasyâbahu `alayhil ashwât Shalli `alâ muhammadin wa âli Muhammad, waj’alnâ fîhâ ‘utaqâika wa thulaqâika minan nâr, wal fâizînâ bijannatika wan nâjînâ birahmatika yâ Arhamar râhimîn. Wa shallallahu ‘alâ sayyidinâ Muhammadin wa âlihi ajma‘în.

Ya Allah
Wahai Yang Mengetahui segala yang tersembunyi
Wahai Yang Mengasihi setiap rintihan
Wahai Yang Memperkenankan setiap permohonan
Wahai Tuhannya makhluk di langit dan di bumi
Wahai Yang Tak Terserupakan dengan suara
Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad
Pada hari-hari yang mulia ini jadikan kami hamba-Mu
yang diselamatkan dari api neraka
yang beruntung dengan surga-Mu,
yang mengharap rahmat-Mu
Wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi
Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kami Muhammad dan semua keluarganya.

(Mafâtihul Jinan, Bab 2: 251)

Amalan dan Doa2 haji & Umroh:
http://almushthafa.blogspot.com

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:
http://www.tokoku99.com

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://syamsuri149.wordpress.com
http://islampraktis.wordpress.com

Info Peluang Usaha dan Bisnis Teskara Group
http://infor-indo.blogspot.com

Thursday, November 19, 2009

Doa Hari Arafah

Doa ini tidak hanya disunnahkan untuk dibaca oleh jemaah haji, tetapi juga oleh seluruh kaum muslimin pada hari Arafah, hari semua jemaah berkumpul di Padang Arafah sebagai simbol Padang Mahsyar. Berikut ini doanya:

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

Ya Allah, wahai Yang Paling Dermawan dari semua yang memberi, wahai Yang Paling Baik dari semua yang dimintai, wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi.

Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya yang terdahulu.
Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya yang belakangan. Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya yang berada dalam kafilah para malaikat. Sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarganya yang berada dalam kafilah para Rasul. Ya Allah, karuniakan kepada Muhammad dan keluarganya: wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang agung.

Ya Allah, sungguh aku mempercayai Muhammad saw, dan aku belum pernah melihatnya. Maka, jangan halangi aku untuk melihatnya pada hari kiamat. Anugerahkan padaku kedekatan dengannya. Matikan aku dalam agamanya. Berilah daku minuman dari telaganya minuman yang segar yang tak ada lagi dahaga selamanya sesudahnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ya Allah, sungguh aku mempercayai Muhammad saw, dan aku belum pernah melihatnya,
maka perkenalkan padaku wajahnya di surga.
Ya Allah, sampaikan salamku yang tak terhingga kepada Muhammad dan keluarganya.
(Mafâtihul Jinân: bab 2, pasal 5)

Teks arab arab dan bacaan latin doa ini, juga amalan dan doa2 haji, silahkan copy-paste dari:
http://almushthafa.blogspot.com

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:
http://www.tokoku99.com

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://syamsuri149.wordpress.com
http://islampraktis.wordpress.com

Info Usaha dan Bisnis Teskara Group
http://infor-indo.blogspot.com

Tuesday, November 17, 2009

Free Download: Amalan Praktis dan Doa2 Pilihan

1. Doa Malam Arafah
2. Ta’qib Shalat Umum dan Khusus
3. Keutamaan dan Amalan di Bulan Haji (Dzul Qa`idah)
4. 25 Wasiat Etika Hubungan suami-isteri
5. Doa Cepat Diijabah

6. Doa Mujir (Doa Perlindungan dan Rejeki)
7. Buku Baru: Kumpulan Shalat, Zikir dan Doa
8. Doa sebelum dan sesudah baca Al-Qur’an
9. Munajat Orang-Orang yang Sengsara
10. Doa Ziarah Nabi saw di Madinah
11. Doa Ziarah Nabi saw pada hari Sabtu
12. Amalan dan Doa2 Malam Nishfu Sya’ban
13. Keutamaan bulan Sya’ban
14. Ismul A’zham sebagai Wasilah untuk Mencapai Hajat
15. Shalat hajat, doa hajat dan Rizki
16. Doa Kumail
17. Doa Jawsyan Kabir
18. Khasiat Doa Sayfush Shaghir
19. Keajaiban Doa Ummu Dawud
20. Doa Ummu Dawud
21. Amalan dan Doa khusus bulan Rajab
22. Amalan dan Doa umum bulan Rajab
23. Keutamaan bln Rajab dan Jawaban
24. Adab2 Berdoa dan Syarat2 Diijabahnya doa
25. Kumpulan Amalan Praktis dan Doa2 Pilihan
26. Keutamaan dan Rahasia Ayat Kursi
27. Keutamaan dan Amalan Malam Jum’at
28. Dan doa-doa lainnya

Yang berminat silahkan download gratis di:
http://www.tokoku99.com/product-islami/e-book.html


Primbon Perlindungan dan Lumpuhkan Lawan

Siapakah kawan dan siapa lawan?
Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berkata: “Kawanmu ada tiga: kawanmu sendiri, kawan dari kawanmu, dan lawan dari lawanmu. Lawanmu juga ada tiga: lawanmu sendiri, lawan dari kawanmu, dan kawan dari lawanmu.” (Nahjul Balaghah: 527)

Dari pernyataan Imam Ali (sa) tersebut jelas siapa lawan dan siapa kawan. Kezaliman dan para pelakunya, kebatilan dan para pelaksanya adalah musuh Islam dan umatnya. Mereka itulah musuh-musuh kita. Berikut ini cara melumpuhkan kekuatan mereka:

1. Mandi sunnah pada malam Rabu di akhir bulan Hijriyah
2. Kemudian lakukan shalat hajat dua rakaat untuk perlindungan. Rakaat pertama membaca surat Fatihan (39 kali), dan surat Al-Fiil. Rakaat kedua membaca surat Fatihah (39 kali), dan surat Al-Lahab.
3. Sesudah shalat hajat tersebut membaca doa berikut (3 kali), dan jika mampu (41 kali):

خُذُوْهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوهُ
Khudzû faghullûhu tsummal jahîma shallûhu.
Peganglah dia dan belenggulah tangannya, kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. (Al-Haqqah: 30-31).

4. Sesudah membaca ayat tersebut sujud sambil membaca doa berikut dan bayangkan wajah lawannya:

اَللَّهُمَّ شَتِّتْ شَمْلَهُ، وَفَرِّقْ جَمْعَهُ، وَادْرَأْ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ، فَقَطَعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
Allâhumma syattit syamlahu, wa farriq jam`ahu, wadra’ kaydahu fi nahrihi, faqatha`a dâbiral qawmil ladzina zhalamû, walhamdulillâhi Rabbil `âlamîn.

Ya Allah, hancurkan kekuatannya, cerai-beraikan kelompoknya, hempaskan tipudaya kecerdikannya, sehingga terputuslah pengaruhnya pada para pengikut sesudahnya yang zalim. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta.

Kiat-kiat tersebut dijelaskan oleh Allamah Syeikh Muhammad Taqi Isfahani (ra) dalam kitab Mujarrabat Imamiyah: 109.

Doa2 haji dan Umroh dilengkapi bacaan bacaan teks latin dan terjemahan:
http://almushthafa.blogspot.com

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:
http://www.tokoku99.com

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://syamsuri149.wordpress.com
http://islampraktis.wordpress.com

Info Usaha dan Bisnis Teskara Group
http://infor-indo.blogspot.com

Doa untuk Lumpuhkan Kekuatan Lawan

Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berakata: Sesungguhnya orang yang membaca doa ini tujuh kali setiap hari sebelum matahari terbit, dan meniup ke enam arah, ia akan terjaga dari kejahatan musuh-musuhnya dan tidak terkena bahayanya, dan mereka tidak akan mampu menundukkannya:

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
Bismillâhir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad wa âli Muhammad

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya

اَللَّهُمَّ سَخِّرْلِي اَعْدَآئِي كَمَاسَخَّرْتَ الرِّيْحَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُوْدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ، وَلَيِّنْهُمْ لِي كَمَا لَيَّنْتَ الْحَدِيْدَ لِدَاوُوْدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَذَلِّلْهُمْ لِي كَمَاذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَاقْهَرْهُمْ لِى كَمَا قَهَرْتَ اَبَاجَهْلٍ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِحَقِّ كهيعص حمعسق صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَيَرْجِعُوْنَ، صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَيُبْصِرُوْنَ، صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَيَعْقِلُوْنَ، فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، وَصَلَى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اَجْمَعِيْنَ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ بِحُرْمَةِ كهيعص حمعسق وَلاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

Bismillâhir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad wa âli Muhammad

Allâhumma sakhkhirlî a‘dâî kamâ sakhkhartar rîha li-Sulaymânabni Dâwûda ‘alayhimas salâm, wa layyinhumlî kamâ layyantal hadîda li-Dâwûda ‘alayhis salâm, wa dzallilhumlî kamâ dzalalta Fir`awna li-Mûsâ ‘alayhis salâm, waqharhumlî kamâ qaharta Abâ Jahlin li-Muhammadin shallallâhu ‘alayhi wa âlihi bihaqqi kâf-hâ-yâ-‘âyn-shâd hâ-mîm-‘âyn-sîn-qâf; shummum bukmun ‘umyun fahum lâ yarji‘ûn, shummum bukmun ‘umyun fahum lâ yubshirûn, shummum bukmun ‘umyun fahum lâ ya‘qilûn, fasayakfîkahumullâhu wa Huwas Samî‘ul ‘Alîm wa shallallâhu ‘alâ khayri khalqihi Muhammadin wa âlihi ajma‘în. Bismillâhir Rahmânir Rahîm bihurmati Kâf-hâ-yâ-`ayn-shâd hâ-mîm-`ayn-sîn-qâf wa lâ hawla walâ quwwata illâ billahil ‘Aliyyil ‘Azhîm.

Ya Allah, tundukkan padaku musuh-musuhku sebagaimana Kau tundukkan angin pada Sulaiman bin Dawud (as), lunakkan mereka padaku sebagaimana Kau lunakkan besi pada Dawud (as), hinakan mereka di hadapanku sebagaimana Kau hinakan Fir’aun di hadapan Musa (as), dan kalahkan mereka bagiku sebagaimana Kau kalahkan Abu Jahal bagi Muhammad saw dengan hak:
Kâf-hâ-yâ-`âyn-shâd Hâ-mîm-`âyn-sîn-qâf
shummum bukmun ‘umyun fahum lâ yarji‘ûn (mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak akan kembali)
shummum bukmun ‘umyun fahum lâ yubshirûn (mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak akan melihat)
shummum bukmun ‘umyun fahum lâ ya‘qilûn (mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak mampu berpikir)
Sehingga Allah melindungi kamu dari mereka, dan Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Semoga Allah senantiasa mencurahkan shalawat kepada makhluk yang terbaik Muhammad dan seluruh keluarganya. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan kemuliaan Kâf-hâ-yâ-`âyn-shâd Hâ-mîm-`âyn-sîn-qâf, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.
(Mujarrabat Imamiyah: 106)

Doa2 haji dan Umroh dilengkapi bacaan bacaan teks latin dan terjemahan:
http://almushthafa.blogspot.com

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:
http://www.tokoku99.com

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://syamsuri149.wordpress.com
http://islampraktis.wordpress.com

Info Usaha dan Bisnis Teskara Group
http://infor-indo.blogspot.com

Sunday, November 15, 2009

Jual Cepat Rumah di Persada Golf

Jual cepat rumah di Persada Golf Jatibening Bekasi, dekat pintu tol Jatibening, Cawang & Joor. Luas tanah 250 m2, luas bangunan 250 m2, 2 lantai. Lantai bawah 3 KT + 3 KM, lantai atas 2 KT + 1 KM + kamar pembantu. Garage cukup 2 mobil. Harga penawaran = 1, 8 milyar. Yang berminat hubungi langsung saudara kita Bpk H. Chairil Anwar, Hp: 08567833530.Friday, November 13, 2009

Primbon Cinta

Janganlah bersedih dan berduka! Karena hilangnya kehangatan cinta suami-istri, atau karena belum punya pasangan hidup, atau karena diputus cintanya.

Dalam hal ini Islam memberi solusi yang terbaik. Jangan pergi ke dukun atau ke orang pinter, karena Islam melarangnya.

Tidak jarang karena kesibukan suami atau istri, kehangatan cinta menjadi tergantu. Bahkan kadang-kadang berujung pada percekcokan dan perceraian. Jangan bersedih dan jangan khawatir, Islam akan memberi solusi yang terbaik. Kunci utamanya satu: keyakinan yang kuat dan niat yang baik.

Pasang niat yang baik, tanamkan keyakinan yang kuat dalam hati, tawakkal kepada Allah swt. Kemudian lakukan secara istiqamah kiat-kiat berikut ini:

Bacalah Ayat Kursi dengan menghadap ke kiblat, selama tujuh hari. Setiap hari 21 kali, saat terbit fajar, sebelum berbicara dengan siapapun. Sebutkan nama lengkap orang yang diharapkan cintanya di antara dua ‘ayn pada kalimat: Yasyfa’u ….’indahu. Kemudian lanjutkan dan sempurnakan bacaan ayat kursi.

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

اَللهُ لاَ اِلَهَ إِلاَّ هُوُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ. لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَنَوْمٌ. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اْلأَرْضِ. مَن ذَاالَّذِي يَشْفَعُ .... عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ. وَلاَ يُخِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِن عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَاشَآءَ. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضَ. وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا. وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيْم

Allâhu lâilâha illâ Huwa. Al-Hayyul Qayyûm. Lâ ta’khudzuhu sinatuw wa lâ naum. Lahû mâ fis samâwâti wa mâ fil ardhi. Man dzal ladzî yasyfa`u …. `indahu illâ biidznih. Ya`lamu mâ bayna aydîhim. Wa mâ khalfahum wa lâ yuhîthûna bisyay-in(m) min `ilmihi illâ bimâsyâ’. Wasi`a kursiyyuhus samâwâti wal ardhi. Wa lâ yu’duhû hifzhuhumâ. Wa Huwal `Aliyyul `Azhîm.

Cara doa ini diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib (sa). Telah terbukti keampuhannya dengan syarat untuk mencari ridha Allah swt, bukan untuk kemaksiatan dan dosa. (Mujarrabat Imamiyah: 98). Disebutkan juga dalam kitab Manhâjul ‘Arifîn.


Doa2 haji dan Umroh dilengkapi bacaan bacaan teks latin dan terjemahan:
http://almushthafa.blogspot.com

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:
http://www.tokoku99.com

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://syamsuri149.wordpress.com
http://islampraktis.wordpress.com

Info Usaha dan Bisnis Teskara Group
http://infor-indo.blogspot.com

Doa Cinta Sejati

Bagi yang mengharapkan cinta yang sejati, kehabahagiaan dan kedamaian hati, bacalah doa ini secara istiqamah:
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
Bismillâhir Rahmânir Rahîm
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammad wa âli Muhammad

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya


اَللَّهُمَّ اِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُوْصِلُنِي اِلَى قُرْبِكَ، وَاَنْ تَجْعَلَكَ أَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّاسِوَاكَ، وَاَنْ تَجْعَلَ حُبِّي إِيَّاكَ قَائِدًا اِلَى رِضْوَانِكَ، وَشَوْقِي اِلَيْكَ ذَآئِدًا عَنْ عِصْيَانِكَ، وَامْنُنْ بِالنَّظَرِ اِلَيْكَ عَلَيَّ، وَانْظُرْ بِعَيْنِ الْوُدِّ وَالْعَطْفِ إِلَيَّ، وَلاَتَصْرِفْ عَنِّي وَجْهَكَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ اَهْلِ اْلإِسْعَادِ وَالْخُظْوَةِ عِنْدَكَ يَامُجِيْبُ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Allâhumma innî as-aluka hubbaka wa hubba man yu-hibbuk, wa hubba kulli ‘amalin yûshi-lunî ilâ qurbik, wa an taj’alaka ahab-ba ilayya mimâ siwâk, wa an taj’ala hubbî iyyâka qâidan ilâ ridhwânik, wa syawqî ilayka dzâidzan ‘an ‘ishyânik, wamnun binna-zhari ilayka ‘alayya, wanzhur bi’aynil wuddi wal 'athfi ilayy, walâ tashrif ‘annî wajhak, waj’al-nî min ahlil is’âdi wal khuzhwati ‘indaka yâ Mujîbu yâ Arhamar râ-himîn.

Aku memohon cinta-Mu, cinta orang yang mencintai-Mu, dan cinta amal yang membawaku ke samping-Mu. Jadikan Engkau lebih aku cintai daripada selain-Mu. Jadikan cintaku pada-Mu membimbingku pada ridha-Mu. Jadikan kerinduanku pada-Mu mencegahku dari maksiat atas-Mu. Anugerahkan padaku memandang-Mu.Tataplah diriku dengan tatapan kasih sayang. Jangan palingkan wajah-Mu dariku. Jadikan aku di antara penerima anugerah dan karunia-Mu wahai Pemberi Ijabah ya Arhamar rahimin.
(Mafâtihul Jinân, bab 1: 125)


Doa2 haji dan Umroh dilengkapi bacaan bacaan teks latin dan terjemahan:
http://almushthafa.blogspot.com

Amalan praktis dan doa-doa pilihan, download di halaman Islami di:
http://www.tokoku99.com

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://syamsuri149.wordpress.com
http://islampraktis.wordpress.com

Info Usaha dan Bisnis Teskara Group
http://infor-indo.blogspot.com

Followers