Pages

Wednesday, October 17, 2007

Dialog Haji (2): Dari dimensi Spiritual

Dialog ini terjadi antara Imam Ali Zainal Abidin (sa) dengan Az-Zuhri di Arafah

Imam Zainal Abidin (sa) adalah salah seorang waliyullah dari keluarga Nabi saw, ia adalah pureta Al-Husein bin Fatimah (sa) binti Rasulillah saw. Az-Zuhri adalah salah seorang ulama ahli hadis. Ketika berada di Padang Arafah di musim haji terjadilah dialog di antara mereka berdua.

Ali Zainal Abidin (sa) bertanya: Wahai Az-Zuhri, dapatkah kamu menghitung manusia yang ada di sini?
Az-Zuhri menjawab: Aku dapat memperkirakan satu setengah juta, mereka semuanya adalah jema'ah haji, mereka datang kepada Allah dengan harta mereka, mereka berdoa dengan suara yang gemuruh.
Ali Zainal Abidin (sa): Wahai Zuhri, suara gemuruh siapakah yang paling banyak itu dan suara siapa yang paling sedikit?
Az-Zuhri: Semua itu suara gumuruh jema'ah haji.
Ali Zainal Abidin (sa): Apakah kamu mendengar gemuruh suara yang paling sedikit? Wahai Zuhri, dekatkan wajahmu padaku.
Az-Zuhri: Aku dekatkan wajahku kepadanya. Lalu ia mengusapkan tangannya pada wajahku.
Ali Zainal Abidin (sa): Sekarang lihatlah mereka.
Az-Zuhri: Aku memandangi semua manusia, dan aku melihat mereka semuanya kera, aku tidak melihat mereka itu manusia kecuali satu dari setiap sepuluh ribu manusia.
……….
Dialog ini secara lengkap dapat Anda akses dan copi di:
http://groups.google.co.id/group/keluarga-bahagia

Catatan: Insya Allah dalam waktu dekat kami akan tayangkan di Grup “Keluarga Bahagia”: Amalan dan doa-doa pilihan haji dan Umrah, berikut Adab-adabnya dan Adab persiapan haji.

*****

No comments:

Followers