Pages

Friday, April 10, 2015

Mengutamakan Keinginan Allah di atas Keinginan diri

Imam Ali Zainal Abidin (sa) berkata sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Demi kemulian-Ku, kebesaran-Ku, keagungan-Ku, keperkasaan-Ku, cahaya-Ku, ketinggian-Ku dan ketinggian kedudukan-Ku tidaklah seorang hamba mengutamakan keinginan-Ku di atas keinginan dirinya kecuali Aku suruh para malaikat-Ku
untuk menjaganya, langit dan bumi menjamin rejekinya dan Aku di belakang setiap perdagangannya serta dunia akan datang dan selalu berpihak padanya.” (Bihârul Anwâ 70: 77)

Kumpulan Doa-Doa Pilihan 
Jasa Pembuatan Website Profesional 

Salam wa Rahmah 
Syamsuri Rifai http://islampraktis.com 
http://syamsuri149.wordpress.com

No comments:

Followers