Pages

Thursday, January 10, 2008

Dosa yang memperpendek umur

Dosa yang memperpendek umur
Oleh: Syamsuri Rifai

Apakah dosa itu? Pertanyaan ini telah dijawab oleh Al-Qur’an dan hadis. Paling tidak, Al-Qur’an dan hadis menyebutkan 21 kata yang menunjukkan pada dosa. Antara lain kata Dzanb, ma’shiyat, itsm, yang semuanya menunjukkan pada suatu akibat dari perbuatan penyimpangan manusia dari syariat Allah, yang dampaknya akan dirasakan oleh pelakuknya di dunia dan akhirat. Dan ada juga dosa yang akibatnya tidak hanya dirasakan oleh pelakunya juga oleh orang lain.

Setiap dosa memiliki dampak yang berbeda dan bermacam-macam. Ada dosa yang akibatnya menyengsarakan kehidupan manusia, mendatangkan bala’, merubah kenikmatan, menghalangi doa, memperpendek umur, dan lainnya.

Dalam doa yang diajarkan oleh Imam Ali bin Thalib (sa) kepada Kumail bin Ziyad, doa ini dikenal dengan doa Kumail atau Doa Hadhrat Hidhir, disebutkan:

Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menuruntuhkan penjagaan.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mendatangkan bencana.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang merusak karunia
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menahan doa
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang merunkan bala’
Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah kulakukan dan segala kesalahan yang telah kukerjakan

Selengkapnya doa tersebut dapat Anda download di bagian File:
http://groups.google.com/group/keluarga-bahagia

Insya Allah akibat dari masing-masing dosa-dosa tersebut akan saya jelaskan pada bagian artikel yang lain. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang dosa yang memperpendek umur.

Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya ada orang yang menjalin silaturrahmi yang sisa umurnya tinggal tiga tahun, kemudian Allah menambah umurnya menjadi tiga puluh tahun. Dan ada juga orang yang memutuskan silaturrahmi yang sisa umurnya tiga puluh tahun, kemudian Allah menjadikan umurnya tiga tahun. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah swt: ‘Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisi-Nyalah terdapat Ummul Kitab’. (QS 13: 39). (Biharul Anwar 15: 161)

Rasulullah saw bersabda: “Silaturahim meramaikan rumah dan menambah umur, meskipun penghuni rumah itu kurang baik.” (Safinah Al-Bihar 1: 514)

Rasulullah saw bersabda: “Silaturahim mempermudah hisab amal dan menyelamatkan dari kematian yang buruk.” (Safinah Al-Bihar 1: 514).

Rasulullah saw bersabda: “Ada tiga macam dosa yang sangsinya disegerakan dan tidak ditunda pada hari kiamat, yaitu menyakiti hati kedua orang tua, menzalimi manusia, dan enggan melakukan kebajikan. “ (Al-Bihar 15/161; Amali Ath-Thusi 2:13).

Imam Ja'far Ash-Shadiq (sa) berkata: “Kami berlindung dari dosa yang mempercepat kebinasaan, mempercepat kematian, dan menyebabkan rumah sepi dari penghuninya, yaitu memutuskan silaturahim, menyakiti orang tua dan tidak berbuat baik kepadanya.” (Ushul Kafi 4: 184).

Imam Ali Zainal Abidin (sa) berkata: “Dosa-dosa yang dapat mempercepat datangnya ajal adalah memutuskan silaturrahmi, ucapan yang bohong, zina, menutup jalan orang mukmin, dan mengakui pemimpin yang tidak berhak.” (Ma’anil Akhbar: 271).

Amirul Mukminin (sa) berkata: “Sesungguhnya sumpah palsu, dan memutuskan silaturrahmi dapat mengakibatkan rumah-rumah ditinggalkan oleh penghuninya.” (Darus Salam 3:193).

Syamsuri Rifai
http://shalatdoa.blogspot.com
http://groups.google.com/group/keluarga-bahagia
http://groups.yahoo.com/group/Shalat-Doa
http://groups.google.co.id/group/feng-shui-islami
http://pengusahaonline.com/?id=Syamsuri
http://www.apsense.com/invite/syamsuri

No comments:

Followers