Pages

Sunday, February 17, 2008

Dosa yang Mendatangkan Bencana

Mari kita simak dan cermati untaian kalimat suci Ilahi melalui lisan suci Rasul-Nya dan para kekasih-Nya. Semoga untaian kalimat suci ini dapat menyadarkan kita, mengapa negeri tercinta ini dilanda bencana?

Allah swt berfirman:
“Apa saja musibah yang menimpamu, itu karena perbuatan tanganmu sendiri, Allah memaafkan sebagian besar.” (Asy-Syura/42: 30)

“Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah kenikmatan yang dianugrahkan pada suatu bangsa sehingga mereka sendiri yang merubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui” (Al-Anfal/8: 53)

“Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan suatu bangsa sehingga mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jika Allah berkehendak suatu keburukan terhadap suatu bangsa, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menolaknya” (Ar-Ra’d/13: 11)

“Barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit…” (Thaha/20: 124)

“Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka karena perbuatannya.” (Al-A’raf/7: 96)

Imam Ali bin Abi Thalib (sa) berkata:
“Jika kamu telah sampai ke tepi suatu nikmat, maka janganlah kamu membuat lari tepi yang lain karena kurangnya bersyukur.” (Nahjul Balaghah, syarh Al-Faydh, hlm 1083)

Imam Ja’far Ash-Shadiq (sa) berkata:
“Allah tidak pernah memberikan suatu nikmat kepada hamba-Nya lalu Dia mencabutnya kembali sehingga dia melakukan suatu dosa yang mengharuskan Dia mencabut kenikmatan itu.” (Al-Kafi 3: 376).

Beliau juga berkata:
“Sesungguhnya Allah menetapkan takdir untuk tidak memberikan nikmat kepada hamba-Nya lalu mencabutnya kembali sampai dia melakukan suatu dosa yang mengharuskan Dia memberikan kesengsaraan.” (Al-Kafi 3: 375)

Simaklah untaian doa yang diajarkan Imam Ali bin Abi Thalib (sa) kepada Kumail bin Ziyad:
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menuruntuhkan penjagaan.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang mendatangkan bencana.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang merusak karunia
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menahan doa
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang menurunkan bala’
Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah kulakukan
dan segala kesalahan yang telah kukerjakan

Imam Ali Zainal Abidin (sa) berkata:
“Dosa-dosa yang merubah kenikmatan adalah: menzalimi orang lain, merubah kebiasaan yang baik, berpura-pura melakukan kebajikan, mengingkari nikmat Allah, dan tidak bersyukur kepada-Nya, inilah yang dimaksud firman Allah swt: Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu bangsa sehingga mereka sendiri merubah apa yang ada pada diri mereka. Adapun dosa-dosa yang mendatangkan bencana: Tidak membantu orang yang menderita, tidak menolong orang yang teraniaya, tidak perduli terhadap amar ma’ruf dan nahi munkar.” (Al-Wasail 16: 281)

Rasulullah saw pernah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib (sa):
“Wahai Ali, tidaklah pantas bagi orang yang berakal untuk melakukan pepergian kecuali dalam tiga tujuan: untuk mencari penghidupan, atau mencari bekal untuk akhirat, atau mencari kenikmatan yang tidak diharamkan.

Wahai Ali, pergilah untuk berbakti pada kedua orang tuamu walaupun dalam perjalanan dua tahun, jalinlah silaturahim pada keluargamu walaupun dalam perjalanan satu tahun, jenguklah orang yang sakit walaupun dalam perjalanan satu mil, antarkan jenazah walaupun dalam perjalanan tiga mil, penuhi undangan walaupun dalam perjalanan empat mil, kunjungi saudaramu yang seiman walaupun dalam perjalanan lima mil, sambutlah jeritan orang yang menderita walaupun dalam perjalanan enam mil, tolonglah orang yang teraniaya walaupun dalam perjalanan enam mil, dan kamu harus beristighfar.” (Al-Wasail 11: 344)

Wassalam
Syamsuri Rifai

Amalan Praktis, bermacam2 shalat sunnah dan doa-doa pilihan, dan Artikel-artikel Islami klik di sini:
http://shalatdoa.blogspot.com
http://syamsuri149.wordpress.com

Milis artikel2 Islami, macam2 shalat sunnah, amalan2 praktis dan doa-doa pilihan serta eBooknya, klik di sini:
http://groups.google.com/group/keluarga-bahagia
http://groups.yahoo.com/group/Shalat-Doa

Milis rahasia huruf dan angka, nama dan kelahiran, rumus2 penting lainnya, dan doa2 khusus, klik di sini :
http://groups.google.co.id/group/feng-shui-islami

No comments:

Followers