Pages

Sunday, March 7, 2010

Di antara Keutamaan Akhlak Imam Ali bin Abi Thalib (sa)

Berdasarkan kesaksian kitab-kitab hadis dan sejarah, Imam Ali (sa) adalah seorang manusia yang sempurna dan manisfestasi dari semua keutamaan dan kemuliaan. kitab-kitab Ahlus Sunnah dan Ahlul bait dipenuhi oleh keutamaan dan kemuliaan serta manaqib beliau.

Muhammad bin Mansur Thusi berkata: “Aku mendengar dari Ahmad bin Hambal yang berkata, “Semua keutamaan dan kemuliaan yang dikatakan bagi Ali as tidak satu pun datang bagi sahabat Rasulullah saw.” (Tarjumah Imam Ali bin Abi Thalib, jilid 3: 63)

Ashbagh bin Nabatah mengatakan: “Suatu hari Dharar bin Hamrah menjumpai Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah berkata kepadanya, “Sifatilah Ali untukku!” Ia berkata, “Maafkanlah aku untuk ini.” Ia berkata, “Tidak! Engkau harus menyifatinya!” Dharar berkata, “Semoga Allah merahmati Ali! Ketika berada di antara kami, ia bagaikan salah seorang dari kami dan ketika kami datang menjumpainya, ia mendekatkan kami ke sisinya. Apabila kami bertanya, ia menjawab dan manakala kami menziarahinya, ia menerima kami dan tidak ada penghalang atau hijab di antara kami. Walaupun beliau menerima kami di sisinya, kami tidak berani berbicara karena saking berwibawanya beliau. Ia bagaikan mutiara yang teratur.” Muawiyah berkata, “Lanjutkan lagi!” Dharar berkata, “Semoga Allah merahmati Ali! Demi Allah! Malam harinya beliau banyak terjaga dan tidurnya sedikit. Siang dan malam, beliau membaca al-Quran. Beliau memasrahkan hatinya kepada Allah dan dengan cucuran air mata, beliau kembali kepada Allah. Tidak ada tirai antara dirinya dengan Allah dan beliau tidak pernah mencegah kami untuk menemuinya. Dalam pertemuan-pertemuan, beliau sangat enggan menyandarkan diri ke sandaran yang nyaman dan untuk tidak bersandar begitu, adalah mudah bagi beliau. Wahai Muawiyah! Seandainya engkau menyaksikan Ali di kegelapan malam, ketika beliau memegang janggutnya, dan seperti orang yang digigit ular, berputar, menangis dan berkata, “Wahai Dunia! Engkau mengejarku! Aku tidak memerlukan dirimu dan aku menceraikanmu tiga kali.” Setelah itu, beliau mengatakan, “Oh… oh! Perjalanan yang jauh dan sedikitnya bekal serta sulitnya perjalanan!”

Ashbagh bin Nabatah berkata: “Di saat itu, Muawiyah menangis dan berkata, “Cukup! Wahai Dhirar! Demi Tuhan! Ali memang seperti itu. Semoga Tuhan merahmati Abal Hasan.” (Biharul Anwar jld 41, hlm 14)

Sa’id bin Kultsum berkata: “Aku berada di sisi Imam Ja’far Shadiq. Lalu muncullah pembicaraan tentang Imam Ali bin Abi Thalib (sa). Beliau sangat memujinya dan berkata, “Demi Allah! Ali bin Abi Thalib sepanjang usianya tidak makan makanan haram sedikit pun. Apabila dua perkara mubah datang, ia memilih apa yang lebih baik bagi agamanya. Tidak ada peristiwa sulit yang dialami Rasulullah saw kecuali Rasulullah saw memanggil Ali karena mempercayai Ali. Tidak seorang pun yang berkemampuan melakukan amalan Rasulullah saw kecuali Ali. Amalan Imam Ali (sa) sedemikian rupa sehingga seolah-olah beliau berada di antara surga dan neraka. Beliau senantiasa optimis dengan surga dan takut dengan siksa neraka. Sepanjang usianya, beliau membeli seribu budak dan kemudian membebaskan mereka di jalan Allah dengan uang pribadi hasil jerih payahnya. Makanan Ali dan keluarganya adalah zaitun, cuka, dan kurma. Pakaiannya hanyalah dari Karbas (kain kasar).” (Bihârul Anwâr 41: 110)

Amalan dan Doa2 haji & Umroh:
http://almushthafa.blogspot.com

Wassalam
Syamsuri Rifai
http://www.alfusalam.web.id
http://syamsuri149.wordpress.com

Jasa Pembuatan website dan contoh2nya, berikut keuntungannya pesan website pada tim kami dalam mitra publikasi, dan E-Book Islami:
http://www.tokoku99.com
Personal kontak: Bobby Oksa Wijaya
+62813 993 44990; +6221 997 996 43.

No comments:

Followers